10 Jaar Topvogel

op donderdag, 11 mei 2017. Posted in Evenementen

Programma op zondag 14 mei

Topvogel_1_Medium

Op een voormalig boerenerf tussen Diessen en Baarschot, in het stroomgebied van de Reusel heeft in 10 jaar een ware metamorfose plaatsgevonden. De langgevelboerderij met typisch rieten dak en authentiek bakhuisje is zorgvuldig gerestaureerd. Het maïsveld is ontwikkeld tot natuurpark met vijver, rietkragen, bloemenweide, hakhoutwallen en bos.

Topvogel

Al die tijd heeft Topvogel hier zijn vaste stek voor natuureducatie en roofvogeldemonstraties. 25 vogels leven in ruime volières en vliegen dagelijks los. Om het 10-jarig bestaan te vieren vindt hier op zondag 14 mei een waar natuurevenement plaats. Naast roofvogeldemonstraties, natuurwandelingen en workshops natuurfotografie worden allerlei hier nostalgische landelijke activiteiten gepresenteerd.

Traditioneel broodbakken

Hoe ging dat vroeger? Een bakhuisje had een stenen oven met leem en zand omhuld. Met musterds (bundels snoeihout) werd het witheet gestookt. Daarna ging het deeg er in. Dit wordt uitvoerig gedemonstreerd met traditionele biologische broodrecepten van Inge’s Eettafel.

Boogschieten

Naast Valkerij een zeer oude jachtmethode. Archery farm komt een demonstratie/clinic verzorgen.

Natuurwandeling Turkaa

In het aangelegen natuurgebied wordt door gids Gert Brunink de geschiedenis herbeleeft. De landschapsontwikkeling van bos en moeras, via hooiland en heide naar ruilverkaveling en modern boerenleven tot natuur(her)ontwikkeling met broekbos, meanderende beekjes en andere authentoeke landschapselementen. Er wordt ook gewandeld langs een zeer oude watermolen en de scharrelvarkens van de Elshorst.

Live muziek

Ook de live-muziek is traditioneel: Virtuoze acoustische folk van Tobermore. Zij spelen energieke en sfeervolle muziek op o.a. fluit, viool, gitaar, trekzak en doedelzak. Er wordt afgesloten met een volksmuzieksessie waar iedereen aan mee mag doen.

Hoofdprogramma

Dat bestaat uiteraard uit vrije vluchten van Arenden, gieren, uilen, valken & havikachtigen in een prachtige natuurlijke omgeving.  Geen standaard vogelshow met vogeltrainers maar een demonstratie van natuurlijke gedragingen die toegelicht worden door bioloog Carel van Oirschot. U zult zien dat niet alleen heen en weer gevlogen wordt maar dat iedere roofvogel zijn eigen typische specialismen heeft en de tijd en ruimte krijgt om zijn instinct te volgen.

Meer info: www.topvogel.nl


Doorlopend Programma:

  • Roofvogeldemonstraties,
  • Authentieke streekgerechten
  • Terras aan het water en in de boomgaard 

Doorlopend Kinderprogramma:

  • Waterbeestjes determineren met bioloog Hanno
  • Schminken of ballonnen maken met Heidi
  • Uilenmaskers maken
  • Roofvogelspeurtocht
  • Trampoline, speeltoestel

Hoofdprogramma tijdschema:

12.00 opening
12.30 Roofvogeldemonstratie Uilen en Gieren
13.00 Turkaa: Natuurwandeling met bioloog Gert Brunink
13.00 Fotoreportage natuurfotografie Marcel van Balkom
13.00 Rondleiding Volieres
13.30 Demonstratie authentiek brood bakken in het bakhuisje
13.30 PowerpointPresentatie Natuurfotografie Marcel
14.00 Roofvogeldemonstratie: Havikachtigen
14.30 Boomgaard: Tobermore live, Virtuoze Ierse Folk
14.30 Turkaa: Natuurwandeling Gert Brunink 
15.00 Workshop Natuurfotografie Marcel van Balkom
15.30 Roofvogeldemonstratie Arenden en Valken
16.00 Boomgaard: Tobermore live, Virtuoze Ierse Folk
16.30 Boogschietclinic Archery farm
17.00 Roofvogeldemonstratie Uilen en Roofvogels
17.30 Rondleiding Volieres
17.30 Boomgaard: Tobermore live, Virtuoze Ierse Folk
18.00 Sessie/ Open podium: Muziek maken met Tobermore, Lucas Florent en Diedeliedavid
20.00 Einde

Entree: 12,- / Voorverkoop:10,- / 4-12jr: 50% korting / 0-4jr: gratis

Tickets via www.topvogel.nl