Afscheid van Frans van der Meer als hoofd van de Willibrordus(jongens)school

op maandag, 10 juli 2017. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1012

FR_1012_-_Afscheid_Frans_v.d._Meer_FSD-3824

Bijgaande foto is gemaakt in 1963 in de Harmoniezaal van café De Eikelaar bij het afscheid van Frans van der Meer als hoofd van de Willibrordus(jongens)school. ‘Mister Vermeer’ zoals hij bij de leerlingen beter bekend stond, was ruim 33 jaar hoofd van de school. In 1929  volgde hij meester Loonen als zodanig op. De school veranderde toen van een openbare in een rooms-katholieke school. Het gebouw van de jongensschool stond op het einde van de huidige Heuvelmansstraat. In 1953 kwamen de jongens in een nieuw schoolgebouw aan de Molenstraat 5, waar nu de sporthal en de HAT-woningen zich bevinden. Het oude gebouw aan de Heuvelmansstraat bleef nog enige tijd in gebruik, o.a. als huishoudschool (vglo), brandweerkazerne-annex-gemeentewerkplaats en werd altijd ‘d’ouw jongensschool’ genoemd.

Frans van der Meer was een echt hoofd der school: streng en afstandelijk, een man van aanzien. Met de pastoor en de burgemeester behoorde hij tot de notabelen van Diessen. Hij was vanaf 1929 tevens voorzitter van fanfare Sint Willibrordus. Zijn vrouw, mevr. Van der Meer-Renders was ook onderwijzeres ; het was een echte dame. Haar broer was deken-pastoor van Oirschot. Het echtpaar Van der Meer had geen kinderen, wel een aangenomen zoon, Riny van Dijk.

Toen Frans van der Meer 65 jaar werd en met pensioen ging, werd hem een groot afscheidsfeest aangeboden, zowel door de school als door de Fanfare, die hij beide ruim 33 jaar geleid had.

Op de foto van links naar rechts zien we onderaan Frans Engels (directeur van de Mulo in Hilvarenbeek) – Jan Naaijkens (hoofd der school van de meisjesschool aan de Koestraat in Hilvarenbeek) – op de rug gezien vermoedelijk meester Eijsbouts (hoofd der school in Esbeek) – mevr.. …. – Huub van Korven.

Op de achtergrond v.l.n.r. Dineke Hordijk (hoofdleidster aan de kleuterschool in Esbeek) - ? – Piet Vingerhoets – zuster Annie van Dijck - ? . Reacties zijn welkom.

Weinig reacties op FR 1011

Helaas hebben we weinig reacties gekregen op de kleuterschoolfoto van de vorige rubriek. Gerard Vugts meldde desgevraagd, dat het wel mogelijk is, dat hij de desbetreffende jongen is. Eén reactie luidde dat het niet Gerard Vugts Co.z. is maar Janz.  Dat klopt. U de foto altijd nog bekijken op onze website www.fotostichtingdiessen.nl onder Fotorubrieken. Reageren op deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413.
                                                                                                       Fotostichting Diessen.