Beursvloer Hilvarenbeek geeft Dirk Lips het woord

op dinsdag, 14 maart 2017. Posted in Belangenbehartiging

Op woensdag 22 maart

Beursvloer_logo

Op woensdag 22 maart worden vanaf 16.00 uur de ruim honderd vragers en aanbieders ontvangen door Dirk Lips, directeur van Beekse Bergen / Libéma in Partycentrum Hercules te Diessen. In het voorprogramma van de eerste editie van Beursvoer Hilvarenbeek laat hij de aanwezigen delen in zijn ervaring met maatschappelijk ondernemen. Dirk Lips is, ondanks dat hij de grootste werkgever van Hilvarenbeek is, niet vaak te gast in de gemeente waardoor dit een uitgelezen kans om hem te horen spreken.

Op de Beursvloer worden verenigingen en maatschappelijke organisaties met hulpvragen in contact gebracht met het lokale bedrijfsleven om een match te maken. Dit gebeurt met gesloten beurs, maar wel met een tegenprestatie die door de vragende partij moet worden geleverd.

De Verenigingsraad Diessen organiseert de Beursvloer deze eerste keer, als cadeau aan de gemeenschap ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Zij beoogt hiermee een nieuwe manier van samenwerking tussen Verenigingen en bedrijfsleven, die geen geld hoeft te kosten en veel goodwill en contacten kan opleveren.

Na 22 maart neemt de Hilvarenbeekse Uitdaging het Beursvloer-concept over zodat de continuïteit is gewaarborgd.

Opening Beursvloer

Vanaf 16.00 uur is de zaal open en kunnen de deelnemers hun badge ophalen. Voordat burgemeester Palmen op de gong slaat om de beursvloer te openen, is eerst het woord aan dhr. Dirk Lips. Voor de aanwezige verenigingen biedt zijn verhaal aanknopingspunten om nog beter aansluiting te vinden bij het lokale bedrijfsleven. Dhr. Lips heeft zich eerder al als ambassadeur van de Beursvloer beschikbaar gesteld, evenals burgemeester Palmen, notaris Inge Arts, Contour de Twern en de lokale ondernemers Cees Bruurs, Harry Kroot, Ad Rombouts, Eric Leermakers en Hein van der Sanden. Presentatie van de Beursvloer is in handen van Machiel Driesser.

Deelnemers

Voor deelname hebben 52 bedrijven en 57 verenigingen zich aangemeld. Een aantal, waarover de organisatie heel tevreden is. Voornamelijk omdat een flink aantal verenigingen en bedrijven het nut van deelname inzien, terwijl het toch de eerste keer is dat dit in Hilvarenbeek plaatsvindt.

Deelname aan de Beursvloer is uitsluitend mogelijk na aanmelding. Indien geïnteresseerden op de dag zelf toch nog willen deelnemen, kunnen zij zich nog tot 21 maart melden op info@beursvloerhilvarenbeek.nl. Het is dan helaas niet meer mogelijk om de vragen vooraf kenbaar te maken aan de overige deelnemers. Ervaring van Beursvloeren elders leert, dat dat ook dan voldoende kans is om goede matches te maken.

Het Beursvloer-concept

Het Beursvloer-evenement biedt dé gelegenheid voor verenigingen en maatschappelijke organisaties om hulpvragen neer te leggen bij de aanwezige bedrijven. Deze bedrijven, die meedoen omdat zij graag iets maatschappelijks willen betekenen voor hun omgeving, kunnen bijvoorbeeld materialen ter beschikking stellen of advies en ondersteuning bieden in plaats van gebruikelijke sponsorbedragen.