Biljarten in de Eenhoorn - De competitie 2016/2017 is afgesloten

op zaterdag, 15 april 2017. Posted in Hobby & vrije tijd

Biljarten_2017_61_Medium

Onder de vlag van de Activiteitencommissie K.B.O. Diessen, functioneert de biljartvereniging “Willen is kunnen”, die haar thuis heeft in de Eenhoorn Ontmoetingruimte. Drie middagen per week wordt er competitie gespeeld. Aan het einde van het seizoen spelen de beste van de drie poules tegen elkaar voor de wisselbeker en heeft een gezellig samenzijn plaats.

Het seizoen van de biljartvereniging loopt van begin september tot midden april. In die periode wordt er op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag competitie gespeeld door de ongeveer 50 leden. Er is een verdeling gemaakt in drie poules A, B en C van elk 16 of 17 spelers. De spelers zijn naar hun persoonlijk gemiddelde ingedeeld in een van die poules. Voor het derde seizoen kan er nu op twee biljarts gespeeld worden.

Iedere biljartmiddag vanaf 13:30 uur tot ongeveer 16:30 uur spelen een aantal spelers uit elke poule. Op zo’n middag worden er zes wedstrijden gespeeld; iemand die moet spelen moet 30 minuten voor de geplande speeltijd aanwezig zijn.

Het bestuur wordt nog steeds gevormd door Harrie van Hoof, die de ledenadministratie doet, Jos Comperen als penningmeester en Jos Vingerhoets die de resultaten van de wedstrijden bijhoudt.

Buiten de genoemde competitiemiddagen kan men zijn biljartkunsten oefenen in de Eenhoorn als een biljart beschikbaar is (er zijn er twee) en op eigen kosten. In principe kan men daarvoor iedere ochtend en donderdagavond terecht, zelfs al is men geen lid van de vereniging.

In het afgelopen seizoen werd er fanatiek gespeeld en zijn de resultaten van iedereen nauwgezet bijgehouden. Dat heeft geresulteerd in de volgende uitslagen (tussen haakjes het aantal punten):

Poule A: 1. Piet van Roovert  (59 p), 2. Ad de Bruijn (59 p), 3. Piet van Doormaal  (53 p).

Poule B: 1. Cees Schoenmakers (76 p), 2 Jos Vingerhoets (58 p), 3. Jan Schilders (52 p).

Poule C: 1. Ad de Greef 51 p), 2. Kees van Gils (45 p) 3. Piet Plasmans (44 p).

Deze negen spelers kregen op donderdag 13 april elk een beker uitgereikt voor de behaalde resultaten. Daarnaast was er de wisselbeker over te dragen, waarvoor de besten uit de drie poules streden op die dag zelf. Dat waren dus Piet van Roovert, Cees Schoenmakers en Ad de Greef. Het uiteindelijk aantal punten wordt bepaald door de resultaten van de drie partijen, wat mede afhangt van de gemiddelden en of deze wel, dan niet worden gehaald. Ad de Greef ging deze keer met de eer strijken en mocht de wisselbeker mee naar huis nemen.

Elke speler kreeg bovendien een keurig bijgehouden overzicht van zijn eigen prestaties.

De bekeruitreiking werd gevolgd door een gezellige gezamenlijke lunch van 46-tal biljarters.

Na de lunch was er een demonstratie door Johan van den Biggelaar uit Tilburg, eens Nederlands kampioen. Het spreekt vanzelf dat dit plaatsvond onder grote belangstelling van de aanwezige biljarters, want je bent nooit te oud om te leren.

Nieuwe leden kunnen zich tot eind Juli opgeven bij Harrie van Hoof Rijtseweg 64, of een briefje in de bus.