College geeft groen licht voor innovatieve pilot peuter-kleutergroep Starrebos

op donderdag, 20 juli 2017. Posted in Gemeente

College geeft groen licht voor innovatieve pilot peuter-kleutergroep Starrebos

Het college geeft Klik Kinderopvang en schoolbestuur De Oude Vrijheid toestemming voor een in-novatieve pilot: de invoering van een peuter-kleutergroep op Samenwijscentrum Starrebos. In de peuter-kleutergroep volgen peuters van Klik kinderopvang (vanaf 3,5 jaar) en kleuters van Starre-bos vier ochtenden per week een samengesteld programma onder begeleiding van één leerkracht en één pedagogisch medewerker. Het belang van de kinderen staat voorop.

Het idee voor de peuter-kleutergroep is ontstaan vanuit de samenwijsgedachte waarin de doorlo-pende ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar centraal staat. Het medewerkersteam van onderwijs en kin-deropvang begeleidt de kinderen bij hun ontwikkeling vanuit één gezamenlijke visie op wat zij nodig hebben. De peuter-kleuterklas maakt het mogelijk om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van het kind en vergemakkelijkt de overstap van de peuteropvang naar de kleuterklas. De kleuters starten op de basisschool in een veel kleinere groep dan gebruikelijk, waardoor zij extra aandacht krijgen in een geborgen omgeving. De doorlopende ontwikkelingslijn krijgt met deze pilot een impuls.

Ouders en medewerkers erg tevreden over pilot eerste groep Binnen Samenwijs Starrebos is op 1 januari 2017 al een eerste peuter-kleutergroep gevormd met een kleine groep van acht peuters en twee kleuters. Deze groep functioneert naar volle tevredenheid van ouders, kinderen en medewerkers van opvang en onderwijs. In het nieuwe schooljaar willen Klik en De Oude Vrijheid deze pilot door laten groeien tot een groep van maximaal 24 kinderen. De groepsgrootte dreigt een struikelblok te worden. In de groep komen maximaal 8 peuters aangevuld met de kleuters die in de loop van het schooljaar instromen in groep 1 tot een maximum aantal van 24 kinderen. De Wet Kinderopvang schrijft voor dat de groepsgrootte van een traditionele peutergroep niet meer dan 16 kinderen mag zijn. Het college heeft - op verzoek van Klik en De Oude Vrijheid - besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid die de Wet biedt om in bijzondere gevallen een tijdelijke afwijking van de norm toe te staan.

Wethouder Roks:

‘Het college vindt het belangrijk dat kinderen goed worden overgedragen en op de juiste plek belanden. De begeleiding op maat die kinderen ontvangen met deze unieke, innovatieve pilot weegt voor ons zwaarder dan het belang van handhaving van de norm die de Wet Kinderopvang stelt. Daarbij speelt mee dat we van ouders, professionals van Starrebos en Centrale Ouderraad van Klik positieve geluiden horen over de pilot. We houden natuurlijk wel een vinger aan de pols. Daarom hebben we met Klik en De Oude Vrijheid afgesproken dat we na een jaar de situatie opnieuw bekijken’.

Marianne Commies, directeur bestuurder Klik Kinderopvang, is blij met de geboden ruimte. ‘De pilot geeft ons de kans maatwerk te bieden aan deze groep kleuters. In de Samenwijscentra staat het kind centraal, ook als dit van beide organisaties een extra investering vraagt zoals bij deze pilot het geval is.’ Arnoud van Leuven, bestuurder De Oude Vrijheid, valt haar bij: ‘we combineren het beste van twee werelden. Met dit besluit onderschrijft het college de unieke samenwerking tussen opvang en onderwijs’.