College wil nieuwe samenwijsaccommodatie Esbeek realiseren in kerkgebouw

op zaterdag, 04 maart 2017. Posted in Gemeente

Gemeenteraad buigt zich op 30 maart over het voorstel

College wil nieuwe samenwijsaccommodatie Esbeek realiseren in kerkgebouw

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de plannen voor de Samenwijsaccommodatie (SWA) in Esbeek. Begin februari werd een belangrijke stap gezet. Het college bereikte overeenstemming met alle betrokken partijen - schoolbestuur de Oude Vrijheid, Klik kinderopvang, peuterspeelzaal De Debberkes en Coöperatie Esbeek - en dat werd bekrachtigd met ondertekening van een intentieovereenkomst. Op 30 maart is het woord aan de gemeenteraad. De raad buigt zich dan over het voorstel van het college om de SWA te realiseren in de leegstaande Adrianuskerk.

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond met positief resultaat

Wethouder Van de Wiel kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen maanden:

‘Samen met de architect en alle betrokkenen hebben we de afgelopen tijd de haalbaarheid van het plan verder onderzocht. Er ligt nu een mooi plan dat technisch uitvoerbaar is,  financieel haalbaar is én gedragen wordt door de toekomstige gebruikers en de Coöperatie Esbeek. Ik ben trots op wat we samen met de gemeenschap hebben bereikt.’

De toekomstige gebruikers zijn enthousiast over de plannen

De Debberkes, Klik Kinderopvang en schoolbestuur De Oude Vrijheid kunnen niet wachten om samen te gaan in de kerk: ‘Alhoewel het voor de inwoners van Esbeek misschien lijkt dat de plannen rond de kerk op een laag pitje staan, is er de afgelopen maanden veel werk verzet. Tekeningen voor verbouwing van de kerk worden steeds concreter en zijn niet alleen prachtig maar garanderen een comfortabel gebruik. De afgelopen maanden hebben wij intensief samengewerkt met de coöperatie Esbeek om het Samenwijscentrum vorm te geven. Een mooie start voor een veelbelovende toekomst. Als gebruikers kunnen wij niet wachten om samen te gaan in de kerk!  Om met de jongste generatie van het dorp een prominent gebouw nieuw leven in te blazen…’

De Samenwijsaccommodatie is belangrijk voor de leefbaarheid van Esbeek

Coöperatie Esbeek ziet het onderbrengen van de Samenwijsaccommodatie in de kerk als een perfecte oplossing: ‘Onderbrengen van school, peuterspeelzaal en kinderopvang in de leegstaande kerk in het centrum van ons dorp is een perfecte oplossing. Twee vliegen in één klap: maatschappelijke herbestemming van een beeldbepalend religieus erfgoed en veilig stellen voor de toekomst van een uitstekende onderwijsaccommodatie. Beide essentieel voor de leefbaarheid van ons dorp. Hoe kan het nog mooier en beter? “

De planning

Wanneer de gemeenteraad op 30 maart groen licht geeft, kunnen de plannen verder wordt uitgewerkt en aanbesteed. Uit de aanbesteding moet duidelijk worden of de plannen passen het financiële kader van € 2.686.015,- dat de gemeenteraad heeft gesteld. Indien dit het geval, gaat het college over tot definitieve aankoop van de kerk en kan gestart worden met de bouw. De planning is dat gebruikers in 2019 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe accommodatie.