De oorsprong van De Biest

op donderdag, 04 mei 2017. Posted in Kunst & Cultuur

Lezing in Café Ome Toon in Biest-Houtakker op 9 mei

de_oude_biest_2016_Custom

Op dinsdag 9 mei a.s. houdt Ed van Hees een lezing in café Ome Toon in ’t Gebint in Biest-Houtakker, over de oorsprong van het gehucht De Biest en de ontwikkeling ervan tot in de 19e eeuw, die heeft geleid tot het huidige dorp Biest-Houtakker.

Op verzoek van de Stichting Wel Gement en het Belangenorgaan Biest-Houtakker en met steun van de Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen heeft Ed van Hees de afgelopen 6 jaar diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de ontstaansgeschiedenis van Biest-Houtakker, in het bijzonder naar die van de “oude biest”. Met de “oude biest” wordt bedoeld de historische plek op de hoek van de Biestsestraat en de Akkerstraat waaraan het gehucht zijn naam ontleent.

Hiervoor heeft hij honderden schriftelijke bronnen, kaarten, registers e.d. in het streekarchief, het archief van het hertogdom en het archief van de Godshuizen in Den Bosch, de Koninklijke Bibliotheek en de Brabantia collectie van de KUB doorzocht. Daarbij is ook gekeken naar hoe het dorp zijn specifieke vorm heeft gekregen, en hoe de “Afdeling Biest” tot stand gekomen is.

De vorm van het dorp is oorspronkelijk sterk bepaald door het landschap met hoge en lage, droge en natte stukken, en door het wegennet door en rond het dorp. Bijna vergeten wegen zijn opnieuw in kaart gebracht. De hoek op de oorspronkelijke T-kruising Biestsestraat/Akkerstraat, met de voor Brabant kenmerkende driehoekige vorm, neemt een centrale plaats in bij het ontstaan van Biest-Houtakker. In het onderzoeksrapport zijn de vorm en functies van deze hoek, die 50 jaar geleden nog bekend was als “de oude biest”, gereconstrueerd.

De vier deelnemende partijen met inbegrip van de “Afdeling Biest” pleiten er bij de gemeente Hilvarenbeek en de provincie Noord-Brabant voor om deze unieke plek tot landschapsmonument te verklaren en de oorspronkelijke vorm die 50 jaar geleden vergraven is, te herstellen.

Voor heemkundigen is het onderzoeksrapport digitaal beschikbaar. Voor overige belangstellenden binnen en buiten Biest-Houtaker is een gepopulariseerde kortere versie gemaakt. Deze kunnen aangevraagd worden per email op het e-mailadres van Ed van Hees edvanhees@caiway.net

De avond wordt georganiseerd door de Heemkundige Kring Hilvarenbeek – Diessen. Na de lezing is er gelegenheid tot vragenstellen en discussiëren.

De toegang is gratis voor leden en niet-leden. De Heemkundige Kring biedt vanaf 19.30 uur koffie en thee aan, en de bezoekers kunnen na afloop op eigen kosten napraten.

Dinsdag 9 mei, 20.00 uur café Ome Toon, Biestsestraat 38C, 5084 HG Biest-Houtakker.