Gemeenschapslijst stelt vragen over het AZC De Hilverhoeve

op woensdag, 06 juli 2016. Posted in Politiek

Door de fractie Gemeenschapslijst zijn vragen gesteld over het eventuele toekomstige AZC op lokatie De Hilverhoeve. Dit vanwege het feit dat uit gepresenteerd onderzoek van de NOS van 1 juli jl. blijkt dat vele opvangcentra deels leeg staan.
Alle gemeenten in Noord-Brabant hebben opdracht gekregen van de commissaris van de koning om plannen van aanpak te maken voor extra opvang.
De Gemeenschapslijst vraagt zich af in hoeverre er nog sprake is van behoefte en noodzaak en wil voorkomen dat we straks op lokatie De Hilverhoeve te maken krijgen met een "spook-AZC".

Aankomende woensdag 6 juli komen alle Brabantse burgemeesters weer bij elkaar met de commissaris van de koning om te spreken over de uitwerking van de ingediende plannen van aanpak. Onze fractie wil graag  weten of deze nieuwe informatie invloed heeft op hetgeen het college woensdag gaat inbrengen in Den Bosch of dat zij vasthoudt aan het gedane aanbod.

Mocht u n.a.v. deze mail nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de opsteller van de vragen, ondergetekende,  via mail of telefoonnummer 06-17758890.

Met vriendelijke groet,

Silvia Bloemsma

Fractiesecretaris Gemeenschapslijst