Grote integrale handhavingsactie op Duc de Brabant/Kempenbosch Baarschot

op vrijdag, 21 april 2017. Posted in Gemeente

Grote integrale handhavingsactie op Duc de Brabant/Kempenbosch Baarschot

De gemeente Hilvarenbeek heeft met ondersteuning van politie en brandweer op dinsdag 18 april 2017 een grote controleactie uitgevoerd bij recreatieparken op de locaties Westelbeersedijk en Krampvenseweg in Baarschot, Hilvarenbeek. Het doel van deze controle was om inzicht te krijgen in eventuele misstanden, zodat die aangepakt kunnen worden en het park weer een veilige omgeving wordt om te verblijven. De focus van de actie lag op leefbaarheid en veiligheid.

Gemeentelijke controle

Het integrale handhavingsteam van de gemeente bezocht een veertigtal panden waar vermoedelijk sprake is van illegale bewoning en zogenoemde adresfraude. Daarnaast is een groot aantal locaties gecontroleerd waar sprake was van illegale bebouwing. De gemeente gaat handhaven op de geconstateerde overtredingen. Dit kan betekenen dat een aantal personen de bewoning van de recreatiewoning moet beëindigen en/of dat zij bouwwerken af moeten breken.

Brandweer bracht brandveiligheid in beeld

De brandweer keek onder meer naar de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen en bluswatervoorzieningen. Ook controleerde de brandweer of de recreatiewoningen op voldoende afstand van elkaar staan en of de bereikbaarheid voor de hulpdiensten voldoende gewaarborgd is. Verder is gekeken of de recreatieparken beschikken over de juiste calamiteiten- en ontruimingsplannen. De brandweer heeft – behoudens een aantal op- en aanmerkingen – geconcludeerd dat het prima gesteld is met de brandveiligheid. De parkeigenaar zal aan de slag gaan om de resterende aandachtspunten op te pakken.

Controles zijn rustig verlopen

De politie heeft de gemeente ondersteund om op te kunnen treden bij eventuele weerstand van aanwezigen op de recreatieparken.  De controles zijn rustig verlopen. De instanties hebben rustig hun werk kunnen doen zonder enige weerstand.

We hebben een duidelijker  beeld gekregen van de situatie op de recreatieparken. Daarmee heeft deze actie een belangrijke bijdrage geleverd aan het structureel verbeteren van de veiligheid op de recreatieparken en het voorkomen van misstanden.

We treden op als één overheid

Burgemeester Palmen: “Integraal werken is erg belangrijk. Zo kunnen we elkaars menskracht, kennis, expertise en bevoegdheden gebruiken om overtredingen direct aan te pakken. We laten zien dat er één overheid optreedt tegen ongewenste activiteiten. Dit soort grote acties gaan we veel vaker en gerichter doen.”