Handballers en handbalsters van de K.P.J. in 1985

op maandag, 12 juni 2017. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1010

FR_1010_-_Handbalteam_KPJ_Diessen_5927-01

Op bijgaande niet al te scherpe, vermoedelijk gekopieerde, foto zien we de handballers en handbalsters van de K.P.J. (Katholieke Plattelands Jongeren) uit Diessen, samen met hun shirtsponsor Frans Hendrikx, die een voegbedrijf had. De foto dateert van april 1985.

Op de foto:

Staande v.l.n.r. Ans Bruurs - ? – Jolanda van Hamond - ? – Kees Roozen? - ? – Frans Hendrikx (shirtsponsor) – Johan Nooijens – René van Doormaal – Antoon Vennix – Ad Nooijens – Tiny van Doormaal? - ? – Sjak Meijs - ?  - Kees van Oort.

Zittend v.l.n.r. ? – Rian Bruurs - ? – Jan Meijs – Toin Reijrink?  - ? – Ton van Korven? – Hannie van Gestel.

Ongetwijfeld zijn er lezers die de personen met vraagteken herkennen. Reacties zijn van harte welkom op info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413. Veel meer oude foto’s treft u op onze website www.fotostichtingdiessen.nl.

Reactie op FR 1009

We kregen een reactie op de vorige foto, die voor het huis van de familie Van  Gils aan de Tongerloseweg 13 in Baarschot. Hoogstwaarschijnlijk is de foto genomen in 1951 bij het huwelijk van Piet van Bijsterveldt uit Haghorst met Bertha van Gils uit Baarschot. De foto is genomen voor het ouderlijk huis van de bruid. Het bruidspaar staat zelf niet op deze foto. De grote man voor het linker vensterluik is niet Wim van Gils Bordz, zoals wij abusievelijk meldden, maar Martien Jansen; links naast hem staat zijn vrouw Riet van Bijsterveldt, zus van de bruidegom. De twee mannen in zwart pak rechts zijn inderdaad v.l.n.r. de broers Sjef en Wim van der Hamsvoord uit Middelbeers. Links van Sjef, vóór Martien Jansen, staat zijn vrouw Jo v.d. Hamsvoord-van Oort. Tussen de twee broers Van der Hamsvoord staat Toon van Bijsterveldt en naast hem (voor het raam) zijn vrouw Jet Hendrikx. De drie jongens vooraan zijn v.l.n.r. Jan, Frans en Kees van Bijsterveldt. Geheel rechts staat Co van Gils, broer van de bruid. De grote man links is inderdaad Piet Beekman met rechts naast hem (vóór de boom) zijn vrouw Sientje van Gils, zus van de bruid. De twee oudere mensen links op de foto en de twee voor de deur zijn niet bekend.