Hoogste punt Samenwijs Accomodatie Diessen bereikt

op donderdag, 12 februari 2015. Posted in Basisscholen

SWA_Diessen

Op donderdag 12 februari in de namiddag werd gevierd dat het hoogste punt van de nieuwbouw van de  Samenwijsaccommodatie (SWA) in Diessen is bereikt. Dat gebeurde door het hijsen van de vlag door directeur Cor Vennix en wethouder Jan van de Wiel.

Wat is er al gerealiseerd?

De eerste twee fases van de renovatie van de bestaande school zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen.  De nieuwbouw  op de hoek Molenstraat - Theresiastraat is in volle gang en het gebouw begint al volop vorm te krijgen. Dat was een mooi moment om de vlag in top te brengen!

Samenwijs in Diessen

Met de verbouwing en uitbreiding van het schoolgebouw wordt meer ruimte gecreëerd voor alle gewenste functies binnen een SWA. De Samenwijsvisie - die de raad een aantal jaren geleden vaststelde - gaat uit van een SWA in elke kern om zo een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar mogelijk maken en daarmee hun ontwikkelingskansen te stimuleren.

De SWA in Diessen biedt - naast ruimte voor de school – straks meer plaats voor Klik kinderopvang (voorheen Mikz kinderopvang).

Ook de 55+ bibliotheek - die nu nog in De Eenhoorn is gehuisvest - en de schoolbibliotheek krijgen samen een plek in het nieuwe gebouw.
 
Men verwacht dat de volledige nieuwbouw in juli opgeleverd kan worden, zodat alle faciliteiten klaar zijn voor het nieuwe schooljaar na de zomervakantie.