Initiatief Gemeenschapslijst tbv verzoek aan GS van hervatting handhavingstraject Van de Veldenweg 4 te Diessen

op donderdag, 23 februari 2017. Posted in Politiek

Initiatief Gemeenschapslijst tbv verzoek aan GS van hervatting handhavingstraject Van de Veldenweg 4 te Diessen

De fractie van de Gemeenschapslijst heeft het initiatief genomen om  een formeel verzoek te doen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om z.s.m. het handhavingstraject aan de Van de Veldenweg 4 te Diessen te hervatten.

Dit initiatief is door alle fracties, dus door de gehele gemeenteraad,  ondersteund en mede-ondertekend. (zie bijgaande brief, 3 pagina's)

De fractie Gemeenschapslijst heeft de afgelopen weken via een aantal verzoeken bij de Provincie alle informatie m.b.t. het handhavingstraject opgevraagd om duidelijkheid te krijgen hierover.

Uit die informatie is inmiddels ook gebleken dat ook de laatst ingediende aanvraag door Britt B.V. niet vergunbaar is en dus is er daarmee ook geen zicht op legalisatie. 

Handhaven is dan in onze optiek de enige juiste weg.

Wij zijn als fracties van mening dat de overtredingen dermate lang inmiddels voortduren en ernstig zijn dat een snelle hervatting van het handhavingstraject op zijn plaats is. 

Wij willen als voltallige gemeenteraad duidelijk kenbaar maken dat dergelijke overtredingen binnen onze gemeente onacceptabel zijn. 

Deze brief/actie staat overigens los van het raadsvoorstel om het bouwvlak te repareren zoals door de Raad van State is opgedragen. Hierover nemen we zoals het er nu uitziet 7 maart een besluit.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Silvia Bloemsma-Damen

06-17758890

Namens de fractie Gemeenschapslijst