Kerkberichten parochie H. Norbertus

op vrijdag, 12 mei 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen, St. Petruskerk Hilvarenbeek van 20 mei t/m 26 mei

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 20-21 mei, 6e zondag van Pasen jaar A

Preek: pastoor Steven Barberien

Intenties:

overl. familieleden van Jesse Moors;  Harrie Swinkels, opa van Digo Klessens;  Harrie van Strijdhoven en Petra van Gestel, opa en tante van Noa van Strijdhoven;  opa Jan Donkers, opa van Rinske Donkers;  opa Pietje van Nunen, opa van Rinske Donkers die er vw. ziekte helaas niet bij kan zijn;  Fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  fund. Z.E.H. Pastoor Kraanen;  fund. Miet van Gils-Nooijens;  Corrie van de Ven;  Ad en Tonnie Otte-van Pruissen en zoon Anton;  Henk van Beusekom;  Jo Geraerts-Timmermans;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline;  Gerardus Hoozemans en Maria van den Boogaart en hun kleinzoon Marco;  Jan Abrahams, Groot Loo;  overl. ouders Bosmans-Vennix;  Corrie van Trier-van Dijck;  Piet de Kort;  Mien Michels-Smolders;  overl. familie Damen-Vermeer;  overl. familie v.d. Sande-van Gestel en dochters Corry en Toos;  Frans en broer Bart de Bresser;  overl. ouders Donkers-v.d. Avoird, kinderen Dora, Engelien, pater Cees, David en schoonzonen Jos, Louis, Ben en Mari;  Jan Robben vw. zijn trouwdag en overl. familieleden;  overl. ouders van Raak Smolders;  overl. ouders van Eijken-Naaijkens en kinderen;  Jo van Eijken-Schilders;  Annemie Vingerhoets-Moonen vw. haar verjaardag;  overl. ouders Moonen-van Roessel;

uit dankbaarheid;  voor een bijzondere intentie voor een speciale intentie; uit dankbaarheid;  voor een bijzondere intentie;

 Zaterdag 20 mei

14.00 uur: huwelijksviering in de Petruskerk van Anja Jans en Hans van Gool. Wij wensen het bruidspaar een mooie dag toe en een zonnige toekomst.

16.00 uur: oefenen communicanten in de Willibrorduskerk

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. Norbertuskoor, aansluitend gaan we gezamenlijk koffie drinken in de Eenhoorn;

Zondag 21 mei

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk waarbij 10 kinderen uit onze parochie de Eerste H. Communie ontvangen.

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. Luciani, een viering voor groot en klein.

Dinsdag 23 mei

11.00 uur: Gouden Huwelijksviering in de Willibrorduskerk van Janus en Mien Vingerhoets-van Eijk. Wij wensen het gouden bruidspaar een hele mooie dag toe, samen met hun familie en vrienden.

14.00 uur: Gouden Huwelijksviering in de Petruskerk van Sjaak en Sjaan Damen-Vermeer. Wij wensen het gouden bruidspaar een prachtige dag toe, samen met hun familie en vrienden.

19.00 uur: géén Eucharistieviering

Donderdag 25 mei, Hoogfeest van Hemelvaart

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Schola en de Beekse Cantorij

Intenties:

Johan van Oort;

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Riet de Laat-Rombouts;  Erna Juten-de Jong; Cees van Gestel;  Harrie Hesselmans; Jo Stokkermans; Toke van der Maas-Merckx;  Ciska van de Pas-Kemps;  Jan Verhoeven; Maria Kluijtmans-Fransen; Gerrit Vissers;  Mien Willemse-Claassen; Finygriet Hexspoor; Lies Kuijpers-de Laat;  Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen;

Op zondag 21 mei ontvangen de volgende kinderen de Eerste H. Communie in de Willibrorduskerk:

Lieke van Bavel; Lenne Bolenius;  Rinske Donkers;  Sanne Hems;  Digo Klessens;  Jesse Moors;  Bo van Rijthoven;  Mies van Roovert;  Noa van Strijdhoven;  Niek Verhoeven;

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.