Kerkberichten parochie H. Norbertus

op donderdag, 25 mei 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 27 mei t/m 2 juni

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 27-28 mei, 7e zondag van Pasen jaar A

Preek: pastoor Steven Barberien

Intenties:

Fund. Janus en Miet Bruurs-de Laat vw. hun sterfdag;  Greet Timmermans en overl. familieleden;  Miet Spijkers-van Poppel; Nellie Hendrikx-Prinsen;  Godelieve Nelen-van Audenaerde;  Louis van Gils;  Jan van Doormaal;  Lucia Kuijpers-de Jong en zoon Will; voor de familie Maandonks; overl. ouders Schellekens-Willemse vw. hun jaargetijde namens de kinderen;  overl. ouders v.d. Aa-de Punder; Jan Vugts ns. echtg. en kinderen;

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie; voor de genezing van een zieke;

Zaterdag 27 mei

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. Willibrorduskoor;

Zondag 28 mei

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Schola van de Beekse Cantorij

 

Dinsdag 30 mei

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie, voorafgaan bidden we gezamenlijk het rozenhoedje

Intenties:

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Riet de Laat-Rombouts;  Erna Juten-de Jong; Cees van Gestel;  Harrie Hesselmans; Jo Stokkermans; Toke van der Maas-Merckx;  Ciska van de Pas-Kemps;  Jan Verhoeven; Maria Kluijtmans-Fransen; Gerrit Vissers;  Mien Willemse-Claassen; Finygriet Hexspoor; Lies Kuijpers-de Laat;  Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen;

Woensdag 31 mei

12.45 uur: afsluitende bijeenkomst voor alle communicanten in Diessen

Door het Sacrament van het Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Julia van Oirschot, dochter van Bram en Nathalie van Oirschot-Verhoeven

Sepp Gosens, zoon van Jos en Karin Gosens-van Aaken.

Overleden

Op woensdag 24 mei nemen we, vanuit de Petruskerk, gelovig afscheid van Toke van den Broek-Rijnen (93 jaar) waarna begrafenis te Hilvarenbeek.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.