Kerkberichten parochie H. Norbertus

op donderdag, 15 juni 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 17 jun. t/m 23 jun.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 17-18 juni, Hoogfeest van Sacramentsdag

preek: Steven Barberien

Intenties:

Ter ere van H. Antonius van Padua;  fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel vw. hun verjaardag;  Net van Hees-Mermans;  Marinus en Hendrika Wilborts-Kuijpers;  Ad en Tonnie Otte-van Pruissen en zoon Anton;  Henk van Beusekom;  Jo Geraerts-Timmermans;  Petrus van Gorp;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline;  Jan en Mietje Heeffer-de Laat;  Miet van Woensel-Wolfs;  Corrie van Trier-van Dijck; Theo Reijrink vw. zijn jaargetijde;  Anna en Tinus Witlox-Appeldoorn;  overl. familie Maandonks;  overl. ouders Gosens-Broeders vw. vaderdag;  Harrie de Brouwer;  overl. ouders van den Broek-Bruurs;  Louis van Gils;  Graagd en Drica Schilders-van Heijst namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Riet de Laat-Rombouts vw. 1e jaargetijde;

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie; voor een speciale intentie; 

Zaterdag 17 juni

19.00 uur: Eucharistievieringin de Willibrorduskerk, m.m.v. Norbertuskoor, gelegenheid tot reliekverering van H. Antonius van Padua

Zondag 18 juni, Hoogfeest Sacramentsdag

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang met Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Schola van de Beekse Cantorij

 

Dinsdag 20 juni, Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie.

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Riet de Laat-Rombouts;  Erna Juten-de Jong; Cees van Gestel;  Harrie Hesselmans; Jo Stokkermans; Toke van der Maas-Merckx;  Ciska van de Pas-Kemps;  Jan Verhoeven; Maria Kluijtmans-Fransen; Gerrit Vissers;  Mien Willemse-Claassen; Finygriet Hexspoor; Lies Kuijpers-de Laat;  Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen; Toke van den Broek-Rijnen;  Joke van Gils-Elings;  Miet van Gestel-van Hoof;

Zaterdag 24 juni na afloop van de eucharistieviering gezamenlijk koffie drinken in de Eenhoorn.

Op vrijdag 16 juni nemen we, vanuit de Willibrorduskerk gelovig afscheid van Miet van Gestel-van Hoof (91 jaar) waarna begrafenis te Tilburg

Op zaterdag 17 juni nemen we, vanuit de Petruskerk, gelovig afscheid van Joke van Gils-Elings (70 jaar) waarna begrafenis te Hilvarenbeek

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.