Kerkberichten parochie H. Norbertus

op zaterdag, 17 juni 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 24 jun. t/m 30 jun.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 24-25 juni, 12e zondag door het jaar A

preek: Steven Barberien

Intenties:

Ter ere van de HH Petrus en Paulus; Greet Timmermans en overl. familieleden;  Bernard Hesselmans;  Dick van Aalen;  overl. ouders Hesselmans-v.d. Ven;  Jan Wolfs vw. zijn jaargetijde;  Godelieve Nelen-van Oudenaerde;  ouders Vriens-van Gool;  Zus Vriens;  Willy Voogd-Roberts;  Riet van Oort-Stokkermans vw. haar verjaardag;  Annie Kolsters-van Oort vw. haar geboortedag;  Harrie van Dal;  Jan van Trier vw. zijn jaargetijde;  Miet Vromans-van Oirschot vw. haar jaargetijde;

voor de overleden leden van de KBO Hilvarenbeek; voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie; voor een overleden dierbare vriendin;

Zaterdag 24 juni

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang, gelegenheid tot reliekverering van HH Petrus en Paulus

Zondag 25 juni

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. Willibrorduskoor

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Beekse Cantorij

Dinsdag 20 juni, Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie.

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Erna Juten-de Jong; Cees van Gestel;  Harrie Hesselmans; Jo Stokkermans; Toke van der Maas-Merckx;  Ciska van de Pas-Kemps;  Jan Verhoeven; Maria Kluijtmans-Fransen; Gerrit Vissers;  Mien Willemse-Claassen; Finygriet Hexspoor; Lies Kuijpers-de Laat;  Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen; Toke van den Broek-Rijnen;  Joke van Gils-Elings;  Miet van Gestel-van Hoof;

Overleden

Op vrijdag 16 juni hebben we, vanuit de Willibrorduskerk gelovig afscheid genomen van Miet van Gestel-van Hoof (91 jaar) waarna begrafenis te Tilburg

Op zaterdag 17 juni hebben we, vanuit de Petruskerk, gelovig afscheid genomen van Joke van Gils-Elings (70 jaar) waarna begrafenis te Hilvarenbeek

Zaterdag 24 juni

Na afloop van de eucharistieviering gezamenlijk koffie drinken in de Eenhoorn, tevens informatiebijeenkomst over de Lourdesreis

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.