Kerkberichten parochie H. Norbertus

op vrijdag, 07 juli 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 15 jul. t/m 21 jul.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 15-16 juli, 15e zondag door het jaar A

preek: Steven Barberien

Intenties:

uit dankbaarheid vw. het 60-jarig huwelijk van Jan en Dina v.d. Sande-Wijten;  uit dankbaarheid; voor een bijzondere intentie;

Fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  Nel van Gestel; Henk van Beusekom;  Jo Geraerts-Timmermans;  overl. ouders van Dal-Vingerhoets;  overl. ouders Oprins-Verkooijen en overl. familie;  Corrie van Trier-van Dijck;  Ad en Tonnie Otte-van Pruissen en hun zoon Anton;  Louis van Gils;  Joke van Gils-Elings;  Maria Hélie-Wolfs en overl. familieleden;  overl. ouders de Graaf-van Gestel; overl. ouders Bruurs-Verhoeven;  Jan Verhoeven namens de Beerse Processie van Scherpenheuvel;  overl. ouders Kees en Anna van Gestel-v.d. Sande vw. hun jaargetijde;  Wilhelmina van Gestel-v.d. Broek vw. haar jaargetijde; overl. ouders Wouters-Kuijpers, Sjan en Noud;  overl. ouders Moonen-van Roessel;  Harrie en Anna van Rijthoven-Schilders;  Jan de Beer en zoon Theo;  Mien Spaninks-Damen;

Toke van der Maas-Merckx vw. haar 1e jaargetijde; Ciska v.d. Pas-Kemps vw. haar 1e jaargetijde; 

Zaterdag 15 juli

19.00 uur: Eucharistievieringin de Willibrorduskerk, m.m.v. het Norbertuskoor

Zondag 16 juli

9.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d.Broek

11.00 uur: Eucharistievieringin de Petruskerk m.m.v. Luciani, een viering voor groot en klein

Dinsdag 18 juli géén H. Mis.

Vakantie

Het parochiesecretariaat in Diessen is gesloten van 31 juli t/m 18 augustus. Gelieve uw misintenties ruim van tevoren aan te leveren.

U kunt tijdens deze periode wel terecht in de Petruskerk te Hilvarenbeek op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 5051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 5041733.