Kerkberichten parochie H. Norbertus

op maandag, 17 juli 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 14 mrt. t/m 23 apr.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 22-23 juli, 16e zondag door het jaar A

preek: Cees Remmers

Intenties:

voor een bijzondere intentie;

Gerrit Woestenberg;  overl. ouders van Gestel-van Gestel;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline;  Maria Bruurs;  Cor Scheepens-Bekkers ns. de Beerse Processie van Scherpenheuvel;  Nettie Bonants-Wels vw. haar verjaardag;  Ida Vugs-v.d. Grint vw. haar jaargetijde;  Johan van Oort;  overledenen van de familie Maandonks;  An en Co Janssen; Nellie van den Broek-Abrahams;  overl. familie van den Broek-van Dijck en kinderen;  overl. familie Abrahams-van Dommelen

Zaterdag 22 juli

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

Zondag 23 juli

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d.Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. Schola Gregoriana

Dinsdag 25 juli géén H. Mis.

Vakantie

Het parochiesecretariaat in Diessen is gesloten van 31 juli t/m 18 augustus. Gelieve uw misintenties ruim van tevoren aan te leveren.

U kunt tijdens deze periode wel terecht in de Petruskerk te Hilvarenbeek op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H. Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.