Kerkberichten parochie H. Norbertus

op maandag, 24 juli 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 29 jul. t/m 11 aug.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 29-30 juli, 17e zondag door het jaar A

preek: pastoor Steven Barberien

Intenties:

voor een bijzondere intentie;

Greet Timmermans en overl. familieleden;  overl. ouders van Gestel-van Gestel;  Godelieve Nelen-van Audenaerde; Nel Versteijnen namens Beerse Processie van Scherpenheuvel; Peter van Assem en Rikie Nouwens;  Maria Wolfs-de Jong;  overl. familie Wolfs-de Jong;

Zaterdag 29 juli

19.00 uur: Eucharistievieringin de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

Zondag 30 juli

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk, samenzang

Dinsdag 1 augustus

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Gerrit Vissers;  Mien Willemse-Claassen; Finygriet Hexspoor; Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen; Toke van den Broek-Rijnen;  Joke van Gils-Elings;  Miet van Gestel-van Hoof; Bernardien van Hees-van Rijsewijk;

 Weekend van 5-6 augustus, 18e  zondag door het jaar A

preek: pastoor Steven Barberien

Intenties:

voor een bijzondere intentie; uit dankbaarheid vanwege een 80e verjaardag;

Fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  fund. Toon Maandonks;  fund. Anneke Maandonks;  ouders van Gisbergen-van Dommelen en kleinzoon Arjan;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Miet Elings;  Bert en Rika Liebregts-Schoonis;  Gerardus Hoozemans en Maria v.d. Boogaart en hun kleinzoon Marco;  Frans Coppens;  Ria van Gastel-van Esch;  overl. familie van der Sande-van Gestel en dochters Corry en Toos;  Jan en Annie Merckx;  René en Emma van Houte-de Roover;  Annie Schellekens-van Gestel; Pieter en Mina van Gestel-Hermans;  Wim Schellekens;  Jan de Laat namens de Beerse Processie van Scherpenheuvel; Jan Roozen en overl. familie;  Henk van Beusekom;  Sjef Meijs vw. zijn jaargetijde namens familie Meijs;   Stefan Heuvelmans vw. zijn jaargetijde;

Zaterdag 5 augustus

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Norbertuskoor

Zondag 6 augustus

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistievieringin de Petruskerk, samenzang

Dinsdag 8 augustus

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Gerrit Vissers;  Mien Willemse-Claassen; Finygriet Hexspoor; Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen; Toke van den Broek-Rijnen;  Joke van Gils-Elings;  Miet van Gestel-van Hoof; Bernardien van Hees-van Rijsewijk;

Vakantie

Het parochiesecretariaat in Diessen is gesloten van 31 juli t/m 18 augustus. U kunt tijdens deze periode wel terecht in de Petruskerk te Hilvarenbeek op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.