Kerkberichten parochie H. Norbertus

op woensdag, 09 augustus 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen, St. Petruskerk Hilvarenbeek van 12 aug. t/m 18 aug.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 12-13 augustus, 19e zondag door het jaar A

preek: Steven Barberien

Intenties:

voor een bijzondere intentie; fund. Z.E.H. pastoor Weijling;  Finygriet Hexspoor;  Else Janssens-Swagemakers;  overl.ouders van Gestel-van Gestel;  Nel van Mook-van Tetering;  overl. ouders van Raak-van Wetten;  ouders Verbunt-Musters en dochter Jacqueline;  Willy Voogd-Roberts;  Lucia Kuijpers-de Jong en zoon Will;  Gerry Engels;  Joke van Gils-Elings;  Piet van den Broek; overleden ouders van den Broek-van Dijck en kinderen;  overl. ouders Pieter en Jo Hesselmans-Schepens;  Kees en Sjaan van Gestel-van Gorp;  Kees Abrahams;  Antonius en Adriana Jans-van Velthoven en zoontje Rien;Jo en Frans de Bruin-Wouters

Gerrit Vissers vw. zijn 1e jaargetijde;

Zaterdag 12 augustus

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

Zondag 13 augustus

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Norbertuskoor

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk, na afloop van de eucharistieviering gezamenlijk koffie drinken achter in de kerk.

Dinsdag 15 augustus, Hoogfeest Maria ten Hemel Opneming

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Mien Willemse-Claassen; Finygriet Hexspoor; Lies Kuijpers-de Laat;  Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen; Toke van den Broek-Rijnen;  Joke van Gils-Elings;  Miet van Gestel-van Hoof;  Bernardien van Hees-van Rijsewijk;  Kees Machielsen; Giel Kilsdonk;

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.