Kerkberichten parochie H. Norbertus

op zondag, 13 augustus 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 19 aug. t/m 25 aug.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 19-20 augustus, 20e zondag door het jaar A

preek: Steven Barberien

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;

Fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  Henk van Beusekom;  Jo Geraerts-Timmermans;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline; Jan en Mietje Heeffer-de Laat;  Miet van Woensel-Wolfs;  overl. ouders van Gestel Schoonis, zoon Jan en dochter Joke;  Corrie van Trier-van Dijck;  Ad en Tonnie Otte-van Pruissen en hun zoon Anton;  Janus van Oort-Roozen en overl. familie;  Jan Nooijens vw. zijn jaargetijde, Anna Nooijens-Schoonis vw. haar verjaardag en schoonzoon Piet; overl.ouders Ketelaars-Moonen en familie; overl.ouders Jonkers-Ketelaars;

Gerrit Vissers vw. zijn 1e jaargetijde
Overleden ouders van Eijken-Naaijkens en kinderen

Zaterdag 19 augustus

19.00 uur: Eucharistievieringin de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. het Norbertuskoor

Zondag 20 augustus

9.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk

Dinsdag 22 augustus

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Mien Willemse-Claassen; Finygriet Hexspoor; Lies Kuijpers-de Laat;  Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen; Toke van den Broek-Rijnen;  Joke van Gils-Elings;  Miet van Gestel-van Hoof;  Bernardien van Hees-van Rijsewijk;  Kees Machielsen;  Giel Kilsdonk;

Vrijdag 25 augustus

14.30 uur Huwelijksviering in de Petruskerk van Babette van den Braak en Thomas van Seters.

Wij wensen het bruidspaar een prachtige dag toe en alle goeds voor de toekomst.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 5051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 5041733.