Kerkberichten parochie H. Norbertus

op zondag, 20 augustus 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 26 aug. t/m 1 sep.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 26-27 augustus, 21e zondag door het jaar A

preek: Steven Barberien

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;

Greet Timmermans en overl. familieleden;  Cees en Ton van Dijck-Janssen;  Piet en Sjaan van Puijenbroek-Mulders vw. sterfdag;  Godelieve Nelen-van Audenaerde;  ouders Vriens-van Gool;  Louis van Gils;  Anneke Beekman-Engelen en dochter Dinie;  ouders Comperen-van Bijsterveldt en zoon Louis Comperen;  Janus Bruurs vw. zijn verjaardag;  Jo Stokkermans;  Jos Soetens vw. zijn verjaardag en overl. familieleden;Jan Ketelaars; Johan v.d.Wouw;Familie Plasmans- Scherders en Arno en Mathijs Plasmans, Geert Eshuis.

Zaterdag 26 augustus

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Willibrorduskoor

Zondag 27 augustus

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk

 

Dinsdag 29 augustus

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Mien Willemse-Claassen; Finygriet Hexspoor;  Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen; Toke van den Broek-Rijnen;  Joke van Gils-Elings;  Miet van Gestel-van Hoof; Bernardien van Hees-van Rijsewijk;  Kees Machielsen;  Giel Kilsdonk; Huub Dirks; Rien van den Bosch; Netje Baars-van den Bors; Ad Vester; Jan-Willem van Eijck, Wil Remmerswaal-de Vroomen.

Huwelijksviering
Afgelopen week zijn in onze Norbertusparochie getrouwd: Babette van den Braak en Thomas van Seters alsook Sophie Janssen en Stijn Mutsaers.

KinderKerk

Zaterdag 2 september om 16.00 uur is er KinderKerk in de Willibrorduskerk te Diessen, speciaal voor kinderen van 3-10 jaar. Het thema is “terug naar school”.  Kom jij ook?

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.