Kerkberichten parochie H. Norbertus

op vrijdag, 01 september 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 2 sep. t/m 8 sep.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 2-3 september, 22e zondag door het jaar A

preek: pastoor Steven Barberien

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;

Fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  fund. Toon Maandonks;  fund. Anneke Maandonks;  Co en Sjaan Vesseur-van Dijck vw. jaargetijde Sjaan;   Netty Kuijpers-Kuijpers;  Miet Elings;  Corrie den Otter-v.d. Sande;  Bert en Rika Liebregts-Schoonis; Frans Coppens;  Ria van Gastel-van Esch;  Jan en Annie Merckx; Rien Spieringhs;  Sjef en Bertha Timmermans-van Spreuwel namens kinderen en kleinkinderen;  Miet van Gestel-van Hoof vw. haar verjaardag, echtgenoot Pieter van Gestel en zoon Peter van Gestel;  Sjaak Abrahams en overl. familie; Jan Kiemenay vw. zijn jaargetijde;

Mien Willemse-Claassen vw. haar 1e jaargetijde;

Zaterdag 2 september

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Norbertuskoor

Zondag 3 september

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk, m.m.v. de Schola Gregoriana

Maandag 4 september

10.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, Gildemis van Gilde Sint Joris en Gilde Sint Sebastiaan uit Diessen, voorafgaand aan het koningschieten van Gilde Sint Joris

Intenties:

voor alle levende en overleden leden van Gilde Sint Joris en Gilde Sint Sebastiaan

Dinsdag 5 september géén H. Mis

Kinderkerk

De bijeenkomst van KinderKerk op zaterdag 2 september komt te vervallen.

 Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.