Kerkberichten parochie H. Norbertus

op maandag, 04 september 2017. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 9 sep. t/m 15 sep.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 9-10 september, 23e zondag door het jaar A

preek: pastoor Steven Barberien

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;

Fund. Z.E.H. pastoor Weijling;  Jan en Anneke Linnemans-van Erp;  Anna van Gestel;  Else Janssens-Swagemakers;  Berendina Cornelia Maria Nefkens-Korhorn vw. haar 3e jaargetijde;  Anneke Beekman-Engelen en dochter Dinie;  Harrie de Brouwer, gildelid Sint Joris Hilvarenbeek; overl. ouders van de Corput-van Dongen, zoon Huub en Gonny Vermeulen;  Cor Vingerhoets-Schoenmakers en kinderen;  Geert Smolders en zoon Erik;  Wim Schepens vw. zijn jaargetijde;  overl. familie van Oort-Dirks;  Henk van Beusekom;

Finygriet Hexspoor vw. haar 1e jaargetijde;

Zaterdag 9 september

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Willibrorduskoor

Zondag 10 september

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk, m.m.v. Luciani

Dinsdag 12 september

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

voor de overledenen van het afgelopen jaar:  Lies Kuijpers-de Laat;  Cees Juten;  Riet Verhoeven-Broks;  Piet Moonen; Ria Zigenhorn-Smolders;  Kitty van Beers-de Natris;  Willem Peijs; Jo Geraerts-Timmermans;  Wim van Hoof; Jan van Gestel;  Mies van Gestel-Boog;  Netty Kuijpers-Kuijpers;  Jan de Beer;  Jan Vingerhoets; Simon Moons; Miet Elings;  Harrie de Brouwer;  Ria van Gastel-van Esch;  Gerard van Son; Trees van Doormaal-Bogaarts;  Jan en Jeanne Heuvelmans-Basemans; Godelieve Nelen-van Audenaerde; Jac de Bruijn;  Janneke Mandos-van den Hurk;  Cor Schepens-Bekkers; Bart de Beer; Frans Heuvelmans; Piet van Lieshout; To van Dal-Elings;  Jan de Laat;  Hans Ruigrok;  Alma van Meel-Borm;  Cor Horrevorts-Broeckx;  Jan Merckx;  Corrie van Trier-van Dijck; Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen; Toke van den Broek-Rijnen;  Joke van Gils-Elings;  Miet van Gestel-van Hoof;  Bernardien van Hees-van Rijsewijk;  Kees Machielsen;  Giel Kilsdonk; Huub Dirks;  Rien van den Bosch;  Netje Baars-van den Bors;  Ad Vester;  Jan Willem van Eijck;  Wil Remmerswaal-de Vroomen;  Thieu Bruurs;

Vrijdag 15 september

14.30 uur: Huwelijksviering in de Petruskerk van Dirk van Velthoven en Evelien Vos. Wij wensen het bruidspaar, samen met hun familie en vrienden een stralende dag toe en alle goeds voor de toekomst.

Overleden

Op maandag 4 september hebben we, vanuit de Willibrorduskerk, gelovig afscheid genomen van Thieu Bruurs (85 jaar), waarna crematie te Diessen

Aanmelding Vormsel

Op zaterdag 28 oktober 2017 om 16.00 uur zal Deken Leendert Spijkers namens onze Bisschop het Heilig Vormsel toedienen aan kinderen uit groep 8 van onze parochie.

Daaraan voorafgaand hebben we op zaterdag 7 oktober van 14.00 uur – 17.00 uur een samenkomst voor alle vormelingen uit onze parochie, bij Peerke Donders, Peerke Donderspark 3 te Tilburg.

Schrijf je in via het aanmeldformulier, dat je vóór 15 september a.s. ingevuld inlevert op het adres dat in het aanmeldformulier staat, of per mail verstuurt.

Je kunt het aanmeldformulier vinden op onze website: www.h-norbertus.nl of even contact opnemen met het parochiesecretariaat, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur, telefoonnummer: 013-5041215.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H. Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.