Koninklijke onderscheidingen in Diessen

op maandag, 11 september 2017. Posted in Gemeente

Koninklijke onderscheidingen in Diessen

Op zaterdag 9 september 2017 rond 19.00 uur heeft burgemeester Ryan Palmen tijdens een feestelijke bijeenkomst van de EHBO-afdeling Diessen op het adres Wijnhovenstraat 7 te Haghorst aan Bernard Abrahams en Frans Schilders een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Bernard Abrahams (72) uit Diessen is al dertig jaar actief voor de EHBO-afdeling Diessen. In de periode 1988 tot 2009 was hij voorzitter van de vereniging. Daarnaast is de Bernard Abrahams sinds jaar en dag betrokken bij het organiseren van de buitenoefeningen binnen de EHBO-vereniging Diessen. Ook is hij sterk betrokken bij het organiseren van diverse cursussen binnen de vereniging. Branrd Abrahams is daarnaast heel actief als lotus (uitgebeeld slachtoffer bij EHBO-oefeningen) voor zowel plaatselijke, regionale als landelijke oefeningen van verschillende organisaties. Hij doet dit met veel overgave en is altijd bereid om ook bij andere verenigingen een slachtofferfunctie te vervullen. Ook is hij aangesloten bij ‘Hartslag Nu’, een team dat opgeroepen wordt in geval van een reanimatieoproep. Daarnaast heeft hij vele jaren EHBO-lessen gegeven op de basisschool en meer dan 25 jaar ondersteuning bij bloedafname in de voormalige gemeente Diessen geboden. Tot slot is hij al vele jaren vrijwilliger bij posten bij tal van evenementen als Koningsdag, jaarmarkt Baarschot, evenementen Comité Diosna en activiteiten van voetbalvereniging RKDSV Diessen.

Frans Schilders (69) uit Diessen is al meer dan 35 jaar lid van de EHBO-afdeling Diessen, sinds 1988 als bestuurslid. Als verbandmeester zorgt Frans Schilders er al bijna dertig jaar voor dat de EHBO-koffers up-to-date en voldoende aangevuld zijn en verzorgt hij de inkoop van de materialen. Hij zorgt er altijd voor dat de koffers ter plaatse zijn op de evenementlocaties waar de EHBO'ers worden ingezet om te posten. Hij is het aanspreekpunt voor de verschillende verenigingen in Diessen, Haghorst en Baarschot die EHBO'ers nodig hebben om te posten bij hun evenementen. Hij moet er dan voor zorgen dat er voldoende EHBO'ers aanwezig zijn voor de duur van het evenement. Vaak bezet hij ook zelf de EHBO-post. Verder maakt Frans Schilders vanaf het begin in 2004 deel uit van een groep van een tiental leden binnen de EHBO die opgeroepen kunnen worden door het Rode Kruis als hulpverlener bij grote calamiteiten om de verzorging en opvang van slachtoffers mee vorm te geven. Verder is hij collectant en nauw betrokken bij de organisatie van opleidingen en oefeningen.

Bernard Abrahams en Frans Schilders worden beide vanwege hun inspanningen voor de samenleving benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto's van de geridderden volgen, maar zijn ook al te zien op de site van het Brabants Dagblad.

Zie daarvoor: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/ehbo-ers-schilders-en-abrahams-uit-diessen-krijgen-koninklijke-onderscheiding~abe23901/