Mijn belevenissen in de Beekse politiek

op dinsdag, 14 juli 2015. Posted in Politiek

door Silvia Bloemsma - Damen

Vakantiefoto

Het is al weer juli 2015 en eind volgende week begint het zomerreces (politieke vakantie). Een druk 1e half jaar waarin weer veel onderwerpen voorbij zijn gekomen.  Concrete onderwerpen die u als inwoner direct of indirect raken.

Denk aan de veranderingen in de huishoudelijke hulp, de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe zwembad en de sporthal, het nieuwe parkeerbeleid en de discussie over de woningbouw. Verder zijn er weer vele financiƫle stukken onlangs behandeld, de voorjaarsnota, de regionale begrotingen en jaarrekeningen etc.

Allemaal onderwerpen waarbij je als raadslid zorgvuldig alle belangen moet afwegen. Die besluiten maken het raadswerk leuk en interessant. Maar het is ook een hele verantwoordelijkheid.

V.w.b. een aantal hierboven genoemde onderwerpen moet nog een besluit genomen worden. Daarentegen worden een aantal eerder genomen besluiten al daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd.

De meeste impact heeft toch wel de verschuiving van de zorgtaken naar de gemeente.

We hebben als partij vooraf kritisch meegedacht over hoe dit zou moeten worden vorm gegeven voor onze inwoners. Dat de inwoners die zorg nodig hebben ook zorg moeten krijgen. En dat was een pittige opgave met alle bezuinigingen die gelijktijdig door het rijk werden doorgevoerd.

We hebben ons daarbij hard gemaakt voor behoud van het persoonsgebonden budget. Vanwege de keuzevrijheid die we belangrijk vinden maar ook vanuit de wetenschap dat in sommige situaties alleen het persoonsgebonden budget de mogelijkheid biedt die zorg in te kopen die past bij de individuele situatie.

Daarnaast hebben we herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de mantelzorgers en de vaak enorme zorgtaken die zij op zich nemen. Dat we moeten waken dat zij niet overbelast raken. In het bijzonder het grote aantal zeer jonge mantelzorgers binnen onze gemeente. Kinderen en jongeren die eigenlijk gewoon kind moeten kunnen zijn en onbekommerd moeten kunnen opgroeien maar op jonge leeftijd al een enorme verantwoordelijkheid op hun schouders dragen. En zeker niet onbelangrijk de groeiende eenzaamheid onder onze oudere inwoners dat verdient blijvende aandacht en inzet.

We doen ons uiterste best te volgen of het in de praktijk ook daadwerkelijk uitpakt zoals we hebben bedoeld. Daarmee zijn we ook nog hard bezig hoe we dat precies moeten gaan volgen en welke systemen en gegevens daarvoor geschikt zijn. Gelukkig merken we wel dat u als inwoner ons weet te vinden als het ergens niet goed loopt of als het juist wel allemaal soepel verloopt. Die signalen zijn voor ons erg belangrijk om mede een beeld te krijgen van de praktijk. Dus wat mij betreft blijf vooral ons daarop aanspreken want het is een leerproces en er valt vast nog veel te leren en te verbeteren.

Verder is o.a.de verbouwing van de Willibrordusschool in Diessen voorspoedig verlopen en is het stoplicht in de Julianastraat geplaatst, zijn de fietspaden tussen Diessen en Baarschot opgeknapt en wordt de Laarstraat opnieuw ingericht. Allemaal zichtbare en merkbare zaken.

Aankomende donderdag, 16 juli staan o.a. het parkeerbeleid en het vraagstuk betreffende het bouwen nog op de agenda. Als het gaat om het parkeerbeleid is een belangrijk onderdeel het al dan niet opheffen van de blauwe zone in de Hilverhof en het oplossen van o.a. de parkeerproblemen en de veiligheid en begaanbaarheid van de Wouwerstraat.

Voor wat betreft het dossier bouwen hebben we te maken met een enorme hoeveelheid aan plannen en slechts een beperkt quotum. Dit is een voortvloeisel uit de gouden tijd waarin met alle kennis en goede intenties van toen er volop werd gebouwd en ontwikkeld en dus plannen ingediend. In de laatste jaren zijn de marktomstandigheden echter drastisch veranderd, zowel qua bouwen (stagnatie) als qua inrichting van de zorg, mensen moeten immers steeds langer thuis blijven wonen.

Dit is dus een gevolg van omstandigheden en niet van verkeerd beleid of keuzes destijds. Wel zullen we naar mijn mening dit nu moeten durven erkennen en ernaar moeten handelen. Niet vingerwijzend maar constructief zoeken naar oplossingsmogelijkheden. Niet kijken en praten over wat allemaal niet kan maar kijken en discussiƫren over wat wel kan en mogelijk is.

Regeren is immers niet alleen vooruitzien maar ook beleid bijstellen als nieuwe omstandigheden daarom vragen.

Ik wens iedereen een hele fijne en zonnige vakantie en tot volgende keer.