Onderhoud N269

op zondag, 16 oktober 2016. Posted in Politiek

Foto_rotonde_en_logo_GL

Het onderhoud van de N269 op het provinciaal programma. De N269 levert enerzijds veel geluidsoverlast op voor de woonwijken. Anderzijds heeft de kern van Hilvarenbeek veel overlast en levert het gevaarlijke situaties op omdat het landbouwverkeer hier gedwongen gebruik van moet maken.

Mevrouw Bloemsma en de heer van Hoof van de fractie Gemeenschapslijst hebben op zaterdag 15 oktober de Provinciale Statenfractie van de SP ontvangen om deze problematiek te bespreken en de oplossingsrichtingen waarin gedacht kan worden.

De problematiek en oplossingsrichtingen zijn niet alleen besproken, maar alle knelpuntlocaties zijn bezocht zodat de Statenfractie heeft kunnen zien en ervaren wat dit betekent.

De oplossingen zijn kort samengevat.

Stiller asfalt op de N269 dan tot nu toe door de Provincie voorgesteld (zie bijlage), in ieder geval ter hoogte van de woonwijken.

Landbouwverkeer toestaan op de N269 voor het traject aansluiting Diessenseweg-rotonde Akkerstraat en de reeds toegezegde pilot tot aan rotonde Hoogeindsestraat Esbeek (daarbij ook met de eventuele optie van venstertijden, dus binnen bepaalde tijdvakken wel en niet).

Indien het landbouwverkeer niet op de N269 mag (traject Diessenseweg-rotonde Akkerstraat) het inrichten van de naastgelegen betonbaan en het maken van de benodigde aansluitingen, c.q. op-en afritten.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mw. Bloemsma op tel. nr. 06-17758890.