Project Regional Skills Labs gaat veranderingen in de agrarische sector ondersteunen

op zondag, 25 juni 2017. Posted in Diversen

Huis van de Brabantse Kempen partner in Europees project Skills Labs

HBK_IDN_logos

Agrarische bedrijven ondersteunen bij hun transitie naar verduurzaming door ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en het verbeteren van vraag en aanbod op de – agrarische - arbeidsmarkt is het doel van Skills Labs.

Skills Labs is een nieuw Europees subsidieproject van het Huis van de Brabantse Kempen en is bedoeld voor innovatieve agrarische ondernemers, toeleveranciers en afnemers. Skills Labs wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd met HAS Den Bosch, ZLTO, WVK Groep en lokale ondernemers.

In de Brabantse Kempen speelt de agrarische sector en de aanverwante bedrijven van oudsher een grote rol. Vanuit die rol zijn diverse grote Kempische toeleveringsbedrijven ontstaan en transformeert de primaire sector naar nieuwe verdienmodellen en meer duurzaamheid. Het project Skills Labs ondersteunt deze ontwikkeling. Het Huis van de Brabantse Kempen ziet daarom volop kansen voor de regio omdat veel bedrijven binnen de doelgroep van skills labs hier gevestigd zijn.

In het project leggen deelnemende bedrijven problemen voor die ze tegenkomen bij hun transitie en gaan deze vervolgens analyseren en oplossen in een innovatieproces. Zij worden daarbij ondersteund door o.a. studenten van HAS Den Bosch. Tegelijkertijd leren de ondernemers van elkaar en van elkaars netwerk. Het project wil zowel de intensieve sector als de natuur inclusieve boeren ondersteunen.

Het project brengt daarnaast de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt in het buitengebied meer bij elkaar doordat opgedane nieuwe vaardigheden in de praktijk direct toepasbaar zijn door  deelnemende studenten en werkzoekenden. Het project gaat bovendien kennis uitwisselen in Brabant en werkt daarnaast samen met vergelijkbare initiatieven in Limburg, Gelderland en Duitsland.

Het Huis van de Brabantse Kempen werkt in Skills Labs samen met IMBSE (leadpartner), Citaverde, Stichting AOC-Oost, Agrobusiness Niederrhein. In Brabant zijn haar partners HAS Den Bosch, ZLTO, WVK Groep en de provincie Noord-Brabant.

Skills Labs wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.