Ron van den Hout tijdens een uitvoering van het openluchtspel ‘De Verspieder van de Satan’

op maandag, 17 april 2017. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1006

FR_1006_-_Ron_v.d._Hout_bij_openluchtspel_De_Verspieder_van_de_Satan

Op 1 april 2017 werd bekend dat paus Franciscus mgr. dr. Cornelis Franciscus Maria van den Hout heeft benoemd tot nieuwe bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Diessenaren kennen hem als Ron van den Hout, want de nieuwe bisschop is weliswaar in Tilburg in het ziekenhuis geboren (op 11 november 1964) maar is opgegroeid in Diessen. Ron is een zoon van Co en Bets van den Hout-van Vechel en een broer van Majella en Jeroen. Na de middelbare school volgde hij de studierichting tuinbouw van de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Na verloop van tijd voelde hij zich echter geroepen tot het priesterambt. Toen het bisdom 's-Hertogenbosch in 1987 de diocesane opleiding tot priester in ere herstelde en het Sint-Janscentrum oprichtte, besloot Van den Hout aan dit seminarie filosofie en theologie te gaan studeren. Op 5 juni 1993 werd hij priester gewijd. Vervolgens verrichtte hij pastorale werkzaamheden in Helmond, Tilburg en Drunen-Elshout. In 2009 werd hij benoemd tot deken van het decanaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel. In 2012 volgde zijn benoeming tot vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch.

Tussendoor studeerde hij in Rome waar hij zich aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana specialiseerde op de exegese van het Oude Testament. Hij doceerde theologie aan de priesteropleidingen van de bisdommen 's-Hertogenbosch, Roermond en Breda. In 2009 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over de profeet Zacharia.

Zijn bisschopswijding zal plaatsvinden op 3 juni 2017. Elke bisschop kiest een eigen wapenspreuk en Ron van den Hout heeft gekozen voor “In exilio spes”, wat "In ballingschap is er hoop" betekent. (Gegevens ontleend aan Wikipedia; Ron is een van de weinige Diessenaren aan wie een Wikipedia-pagina is gewijd.)

Op de foto zien we Ron van den Hout, vierde van links, tijdens een uitvoering van het openluchtspel ‘De Verspieder van de Satan’ op 13 mei 1978.

Dit openluchtspel werd in 1978 enkele keren onder de toren van de Willibrorduskerk opgevoerd. Het was in 1958 speciaal voor Diessen geschreven door de toenmalige kapelaan H. Maas ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van de toren. Twintig jaar later, in 1978, werd het opnieuw opgevoerd om de traditie van de Diessense Pinksterfeesten te doen herleven.

Op bijgaande foto zien we v.l.n.r. Kees de Graaf – Marian van Roovert-Hermans – Dineke Hordijk – Ron van den Hout – Marlies Hordijk – Anita Reijrink – Mien Reijrink-van den Hout – Esther van Stokkum – Sjef van Roovert – Frans van Riel. Knielend en gehurkt: Marco Schoenmakers – Majella van den Hout – Corné Reijrink.

Veel meer oude zwart-wit foto’s vindt u op onze website www.fotostichtingdiessen.nl. Reageren op deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413.

                                                                                                      Fotostichting Diessen