Verbinder Hilver B&O gezocht

op vrijdag, 01 september 2017. Posted in Belangenbehartiging

Verbinder Hilver B&O gezocht
Aan alle besturen van verenigingen en stichtingen in de gemeente Hilvarenbeek,

Wij zijn op zoek naar een verbinder voor onze organisatie. Iemand met een brede blik en een uitgebreid lokaal netwerk, die weet waar kennis en vaardigheden gevonden kunnen worden.

In september 2015 is Hilver Beheer & Ontwikkeling (Hilver B&O) gestart. Een van de eerste activiteiten was een informatieavond over subsidies en financieringen waarbij ca. 90 bestuurders van verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven aanwezig waren. Ook is er een bijeenkomst georganiseerd over het vinden en behouden van jonge vrijwilligers voor clubs, verenigingen en organisaties. Daarnaast is voor en met allerlei initiatieven financiering geregeld, is er geroefeld in Esbeek, een beursvloer (mede) georganiseerd in Diessen, de Uitdaging opgericht en is de Hilver-Portal opgericht die binnenkort de lucht in gaat.
De overheid laat steeds meer over aan de burgers. Om tegemoet te komen aan de ambities van gemeente en lokale initiatieven is de onderkoepelende netwerkorganisatie Hilver B&O opgericht door dorpscoöperaties Esbeek, Biest-Houtakker en Diessen, coöperatie Hilverstroom&Gas en de gemeente Hilvarenbeek. Rabobank Hart van Brabant is strategisch partner.

Hilver B&O is een netwerk van betrokken burgers uit de gemeente Hilvarenbeek die vrijwillig hun kennis en kunde inzetten om het lokaal organiserend vermogen in de gemeente Hilvarenbeek te versterken. Ze doen dit op een onderkoepelende manier: ze nemen niets over maar helpen desgevraagd organisaties op weg, assisteren bij het vinden van oplossingen en maken gebruik van expertise die al aanwezig is binnen Hilvarenbeek.
Hiertoe zijn de platforms Hilver Communicatie, Hilver Werkt, Hilver Euro, Hilver Academie en Hilver Advies & Ontwikkeling opgericht, bestaande uit burgers en medewerk(st)ers van gemeente en Rabobank. De platforms zijn de spil van Hilver B&O. Zij ondersteunen desgevraagd middels advies- en ondersteuningstrajecten maatschappelijke initiatieven, gemeente, onderwijs en lokaal bedrijfsleven bij verbindende en vernieuwende initiatieven.

Om onze activiteiten te kunnen borgen en uitbreiden, zijn wij op zoek naar een verbinder voor onze organisatie. Iemand die de platforms ondersteunt, faciliteert en met elkaar laat communiceren. Iemand die initiatieven mee kan ondersteunen en meekijkt welke expertise er nodig is om de kans op succes te vergroten. Iemand met een brede blik en een uitgebreid lokaal netwerk, die weet waar kennis en vaardigheden gevonden kunnen worden.
Vandaar deze oproep: is er iemand binnen jullie netwerk die deze verbindende rol zou kunnen vervullen? Wijs hem of haar dan op deze vacature. Reageren kan door het sturen van een e-mail met motivatie en cv naar brigit.moonen@tussenheid.nl. Een profielschets is bijgesloten.
Meer informatie is ook te vinden op https://tussenheid.nl/gezocht-gezicht-hilver-bo/ en in dit filmpje: https://youtu.be/kRhd1SV0K7A?list=PLJio3XYGj9YE2V1mAy6YD8NfMsYOC7NBq
 
De stuurgroep Hilver B&O,
Han Bolijn (coöperatie Esbeek)
Anne-Marie Holthausen (coöperatie Biest-Houtakker)
Pierre van Oort (coöperatie Biest-Houtakker)
Ralf Embrechts (coöperatie Diessen)
Jac Linnemans (coöperatie Diessen)
Piet Verhoeven (Hilverstroom&Gas)
Peter Arens (gemeente Hilvarenbeek)
Ryan Palmen (gemeente Hilvarenbeek)
Peter Spijkers
Saskia van Dun (Rabobank Hart van Brabant)
Anja van de Westelaken (gemeente Hilvarenbeek)
Cas Hoetelmans
Wiet van Meel
 
Gezocht : Verbinder Hilver B&O
Houd je van verbinden en adviseren? Stimuleer en ondersteun je graag (startende) stichtingen en verenigingen en heb je een goed (lokaal) netwerk in de gemeente Hilvarenbeek, dan ben jij de persoon die wij zoeken. Je moet het dan wel leuk vinden om op een creatieve manier op de scheidslijn van burgerinitiatieven en gemeente (overheid) te acteren. Dit alles hebben wij als Hilver Beheer & Ontwikkeling in de aanbieding. Wij zijn een onderkoepelende netwerkorganisatie die (startende) verenigingen en coöperaties in de gemeente Hilvarenbeek helpt bij (lastige) vraagstukken en hen op weg helpt om hun doelen te realiseren. Ben je geïnteresseerd om “het gezicht” te zijn van Hilver B&O, zoek dan contact, wij gaan graag met je in gesprek.
Het betreft een functie van ca 8-10 uur per week, vooralsnog voor een periode van drie jaar.

Toelichting

Gemeente
De Gemeente Hilvarenbeek onderscheidt een drietal rollen die zij kan invullen; realisator (uitvoeren), facilitator (ondersteunen) en initiator (starten).
- Er zijn zaken die de gemeente blijvend zal regelen zoals verstrekken van paspoorten, uitgifte van vergunningen en het vaststellen van verordeningen.
- Er zijn zaken die burgers prima zonder tussenkomst van de gemeente kunnen regelen, zoals buurtbarbecues of sporttoernooien.
- Daarnaast zijn er initiatieven waar overheid en burgers elkaar nodig hebben. Deze initiatieven behalen een optimaal resultaat door bundeling van middelen, kennis en vaardigheden en netwerken van overheid en samenleving . Deze samenwerking levert een beter resultaat op voor overheid en burgers.
De gemeente wil meer in de rol van facilitator en (mede)initiator komen in samenwerking met lokale initiatieven en aanwezige krachten in de gemeente in de vorm van een “Tussenheid”.

Lokale initiatieven
Doe-democratie, participatiesamenleving en burgerkracht zijn in opkomst. Hilvarenbeek kent een groeiend aantal burgerinitiatieven; van lokale musea tot dorpscoöperaties; van d’n Flaestoren tot robuuste projecten van energiecoöperatie Hilverstroom&Gas. In de praktijk zorgt dit voor de nodige uitdagingen om zaken die de dagelijkse praktijk overstijgen adequaat te kunnen managen. Uit een in 2014 lokaal uitgevoerde enquête onder zo’n 400 stichtingen, verenigingen en initiatieven is gebleken dat het lokaal organiserend vermogen moet worden versterkt; er blijkt een groeiende behoefte aan ondersteuning bij financiën, promotie, juridische zaken, administratie, het betrekken van jongeren en ontwikkeladvies.

Netwerkorganisatie Hilver Beheer en Ontwikkeling (B&O)
Om tegemoet te komen aan de ambities van gemeente en lokale initiatieven is de onderkoepelende netwerkorganisatie Hilver Beheer en Ontwikkeling opgericht door dorpscoöperaties Esbeek, Biest-Houtakker en Diessen, coöperatie Hilverstroom&Gas en de gemeente Hilvarenbeek. Rabobank Hart van Brabant heeft aangeven als strategische partner te willen participeren.
Hilver B&O wil lokale partijen, netwerken, kennis en middelen verbinden en vanuit een onderkoepelende positie lokale initiatieven ondersteunen. Hiertoe hebben we de platforms Hilver Communicatie, Hilver Werkt, Hilver Euro, Hilver Academie en Hilver Advies & Ontwikkeling, bestaande uit burgers en medewerk(st)ers van Gemeente en Rabobank.

Uitvoering Hilver B&O
De platforms van Hilver Beheer & Ontwikkeling zijn de spil van Hilver B&O. Zij ondersteunen desgevraagd middels advies- en ondersteuningstrajecten maatschappelijke initiatieven, gemeente, onderwijs en lokaal bedrijfsleven bij verbindende en vernieuwende initiatieven.
Hilver B&O wil een onderkoepelende netwerkorganisatie zijn met een lichte professionele ondersteuningskern. Voor de ondersteuningskern zoeken we een part-time verbinder-ondersteuner.
Hij/zij ondersteunt samen met de officemanager en de stuurgroep, initiatiefnemers met het maken van hun plannen, verwijst door naar de platforms of andere deskundigen en ondersteunt bij het bouwen van draagvlak. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het faciliteren van de platforms
 
Profielschets Verbinder Hilver B&O

A. Functies
• Het ondersteunen van al of niet bestaande initiatieven teneinde het hen mogelijk te maken te komen tot een verantwoorde beslissing omtrent het al dan niet starten/doorzetten van verduurzamende initiatieven : initiatieven die een bijdrage leven aan kwaliteit van omgeving, economie en leefbaarheid in Hilvarenbeek.
• Het identificeren en ondersteunen van projecten c.q. het organiseren van ondersteuning, met inzet van het netwerk van adviseurs
• Het vormgeven en regisseren van communicatie rondom Hilver B&O met de ondersteunende office manager.

B. Taken en werkzaamheden
De taken en werkzaamheden van de adviseur zijn onder te verdelen in vijf hoofdbestanddelen:
1. Relatiemanagement;
2. Aspecten van initiatieven;
3. Aspecten van beleidsvormingsprocedures
4. Ondersteunen, afstemmen en faciliteren van stuurgroep en platforms Hilver B&O
5. Communicatie binnen Hilver B&O

Ad 1 Relatiemanagement
• Het ontwikkelen en onderhouden van een functioneel relatienetwerk in de gemeente met ondernemende burgerinitiatieven, onderwijs, ondernemingsorganisaties en overheid (4-O’s).
• Identificeren en faciliteren van (intersectorale) initiatieven.
• In staat zijn verschillende beleidsvelden en maatschappelijke sectoren in theorie en praktijk met elkaar te verbinden.
• In staat zijn in samenwerking met kennisstellingen en overige actoren onderzoek en scholing te initiëren en monitoren.

Ad 2 Aspecten van lokale initiatieven
• (Doen) Ondersteunen, adviseren en begeleiden van lokale verduurzamende initiatieven van samenwerkingsverbanden die plannen/ideeën hebben.
• Verbinden van initiatieven met dragers van benodigde kennis, draagvlak, financiële middelen en anderszins
• Het op afstand volgen en waar nodig faciliteren van samenwerkingsverbanden.
• Hanteren van een actieve en op relatiemanagement gebaseerde werkwijze.

Ad 3 Aspecten van beleidsvormingsprocedures
• Samen met platforms en stuurgroep gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen kunnen geven ten behoeve van het lokale beleid inzake ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Kennis hebben van en inzicht hebben in beleidsvormingsprocedures op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau.
• Zich een plaats verwerven in de diverse beleidsvormingsorganen en netwerken en daarbinnen een adviserende en/of sturende rol vervullen.

Ad 4 Ondersteunen, afstemmen en faciliteren van stuurgroep, kernteam en platforms
• Als secretaris van de Stuurgroep B&O zorgdragen voor bijeenkomsten, agendering, afstemming platforms.
• Als ondersteuner van het kernteam van Hilver B&O met beleidsvoorbereiding, uitvoering e.d.
• Als ondersteuner beschikbaar zijn voor de processen en concrete activiteiten van de platforms.

Ad 5 Communicatie binnen Hilver B&O
• In samenspraak met nog vorm te geven platform communicatie invulling geven met officemanager aan interne communicatie en kennisdeling.

C. Functie-eisen
• Beschikken hbo/academisch denk- en werkniveau.
• Enkele jaren werkervaring in een ontwikkelingsfunctie waar ruimtelijke, economische en maatschappelijke omgevingen verbonden worden (ten minste op twee van de drie genoemde domeinen).
• Ervaring met projectmatig werk.
• Beschikken over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
• Beschikken over goede schrijfvaardigheid.
• Kennis hebben van de infrastructuur van lokale ondernemende burgerinitiatieven, onderwijs, ondernemingsorganisaties en overheid in het algemeen en Hilvarenbeek in het bijzonder.
• Zelfstandig kunnen werken, flexibel, creatief en vasthoudend zijn en in staat zijn in een nieuwe, in beweging zijnde werkomgeving te functioneren en daarin een onderkoepelende faciliterende motorfunctie te vervullen.
• Voldoende strategisch inzicht bezitten om diverse beleidsvelden in theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

Wij verwachten:
- Netwerker, verbinder en aanjager.
- Juridische en/of Bedrijfseconomische achtergrond
- Communicatieve vaardigheden in brede zin van hoog tot en laag.
- Breed maatschappelijk geëngageerd met platteland. In staat zijn om deuren te openen bij overheden, gemeenten, provincie, rijk en “Europa”.
- Iemand die kan communiceren met alle rangen en standen.
- Iemand met band met Hilvarenbeek.