Wethouder van Doormaal treedt vervroegd af.

op zaterdag, 04 maart 2017. Posted in Gemeente

Wethouder van Doormaal treedt vervroegd af.

Wethouder van Doormaal heeft in een evaluatiegesprek met het bestuur van de Gemeenschapslijst aangegeven in de volgende periode niet meer beschikbaar te zijn als kandidaat portefeuillehouder in een eventuele coalitiedeelname.

Daarna is ter sprake gekomen om, tijdens de lopende periode, zijn functie reeds neer te leggen.

Daarmee kan er ruimte komen voor een potentiële opvolger, mocht de Gemeenschapslijst in de nieuwe periode kans maken aan de coalitie deel te nemen. Jan zelf is zo ook begonnen in 2013, een jaar voor de verkiezingen van 2014. De Gemeenschapslijst dankt Jan van Doormaal voor zijn inspanningen voor Hilvarenbeek. Er zijn verschillende dossiers aan de orde geweest, die niet altijd makkelijk waren. Denk aan de Rovertsedijk, het bestemmingsplan buitengebied  en het landbouwverkeer.

Met veel inspanning heeft hij aan deze dossiers gewerkt.  Vol overgave gaf Jan van Doormaal invulling aan het werk dat hoorde bij zijn portefeuille.

De Gemeenschapslijst  heeft respect voor de wijze waarop hij zich coöperatief opstelt voor de voorgestelde veranderingen.

In  de raadsvergadering van 30 maart zal de wethouder officieel afscheid nemen en het stokje overdragen. Mevr. Silvia Bloemsma, die nu nog raadslid is voor de Gemeenschapslijst, zal als kandidaat wethouder worden voorgedragen.

We nemen afscheid van Wethouder van Doormaal maar hopen in de toekomst, als Gemeenschapslijst, gebruik te kunnen maken van 18 jaar politieke ervaring van Jan van Doormaal.