Wij-wel informatie

op zondag, 02 oktober 2016. Posted in Belangenbehartiging

Wij-wel_fotos

Dorpsondersteuner te Diessen en Baarschot, bijna de mooiste baan die er is.

Drie jaar is Carin van Gorp Wij-wel dorpsondersteuner in Diessen. Bij aanvang een nieuwe functie, bij een nieuwe stichting. In die drie jaar heeft Carin, samen met vele anderen, veel kunnen betekenen voor volwassen kwetsbare dorpsgenoten. En kwetsbaar is een relatief begrip. Van betekenis zijn voor een ander geeft veel voldoening.

En nu gaat ze vertrekken bij Wij-wel. Er is nl nog een mooiere baan, bij Kinderthuiszorg Nederland, waar ze veel kan betekenen voor kwetsbare jonge mensen.

Diessen laat Carin met een gerust hart achter. De dorpsondersteuner functie omvat laagdrempelig beschikbaar zijn voor de inwoners, zodra er vragen zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarbij bleken veel inwoners iets te willen betekenen voor een ander. Op de website van Wij-wel staat een uitgebreid hoofdstuk AANBOD met allerlei aanbod, waarvan gretig gebruik wordt gemaakt. Nou ja, een enkel aanbod is zo specialistisch, dan kan het wel even duren voor dat er een VRAAG komt. Daarnaast moet niet alleen “ VRAAG en AANBOD” matchen, maar ook de betrokken personen. En soms is het aanbod zo eenvoudig van aard, maar wel heel belangrijk, zoals een extra oor zijn bij een bezoek aan een medisch specialist. In aanvang waren het vooral ouderen die aanklopten bij de dorpsondersteuner, o.a. op het woensdag spreekuur. Nu zijn het ook jongeren en gezinnen die de weg weten te vinden. Doordat er breed gebruik wordt gemaakt van deze Wij-wel voorziening groeit het netwerk en zijn er steeds meer mensen vrijwillig in te zetten. De een heeft een beetje tijd, de ander heeft zeeën van tijd, voor elkaar en met elkaar, het Wij-wel motto, kun je realiseren in allerlei vormen en toonaarden.

De zelfredzaamheid van de inwoners vergroten is een telkens terugkerend aandachtspunt en daarbij is het weleens nodig om tegengas te geven. Een voorbeeld: mag een man en vrouw eind 80, met een groot huis en een grote tuin, aankloppen bij de dorpsondersteuner. Natuurlijk wel, maar hadden de betrokkenen niet beter kunnen anticiperen op hun eigen situatie. Moeten de beschikbare vrijwilligers worden ingezet voor degenen die zelf geen maatregelen nemen in hun eigen situatie. Meestal groeit er iets moois na tegengas, eerst de teleurstelling, daarna het werken met succes aan de eigen situatie. Familie, vrienden, de buurt, betaalde hulp, als je de problematiek schetst zijn er meestal helpende handjes. Na een aanvankelijke teleurstelling tot een goede verbetering komen, geeft een prettig gevoel.

De dorpsondersteuner heeft in een aantal buurten inmiddels ook de hulp van een buurtondersteuner. Carin heeft met veel plezier haar energie gestoken in deze vorm van burenhulp, die nog steeds groeiende is. Ook het behoud van het Consultatiebureau, Puberbreinavonden en andere maatschappelijke kwesties waarmee het bestuur van Wij-wel aankomt leidt tot een nuttige gedachtewisseling en veelal leuke bijeenkomsten. De verantwoordelijkheid van o.a. zorg ligt voor een belangrijke deel op het bordje van de Gemeente. De dorpsondersteuner heeft soms een taak bij het aantonen of aankaarten van kwetsbare personen/gezinnen, waarbij blijkt dat er veel mogelijk is. Er is misschien wel minder geld beschikbaar, niet altijd betekent dat, dat er dan ook minder zorg beschikbaar is. Maatwerk heeft soms zelfs geleid tot meer zorg nú dan in het verleden mogelijk zou zijn geweest.

De dorpsondersteuner werkt intensief samen met de ledenconsulent van Thebe Extra. De leden van Wij-wel hebben veel aan de samenwerking met Thebe Extra. De kleine schaal van Wij-wel, samen met de grote schaal van Thebe Extra rendeert daadwerkelijk. Inwoners die geen lid zijn van Thebe Extra doen zich zelf tekort. Carin zal ook afscheid moeten nemen van Brigitte Vermeulen, de Thebe Extra ledenconsulent, en dat is natuurlijk lastig. Drie jaar intensief samenwerken schept toch een band. Aan het bestuur van Wij-wel de taak een goede vervanger te vinden. Vanuit Baarschot en Diessen zal het even wennen zijn, zonder onze Carin.

Carin zelf kijkt met een brede blije glimlach terug op het werken als dorpsondersteuner en bedankt iedereen uit Diessen en Baarschot (en Haghorst) waarmee ze contact heeft gehad voor deze mooie tijd en mooie ervaring.

Wij-wel: Repair-Café zaterdag 15 oktober in Hercules Diessen

Repair Café is er voor iedereen.

Kapotte spullen weer een tweede leven geven, dat is de doelstelling van het Repair. Iedereen is van harte welkom tussen 13.00 en 16.00 uur.

Deze keer speciale aandacht en reparaties van niet goed werkende fietsverlichting en spullen die voor de “ZORG”  nodig zijn.

Reparaties zijn voor Wij-wel leden gratis.

De aanwezige vrijwilligersgroep bestaat uit mensen met ieder hun eigen specialiteit.  Denk aan het repareren van rollators, fietsen, speelgoed, hout, huishoudelijke spullen, zorgspullen  en kleding. Zeer waarschijnlijk kan iedereen geholpen worden. Uiteraard moeten het zaken zijn die binnen een redelijk tijdsbestek te maken zijn. Materiaalkosten worden doorberekend.

Tevens ontmoetingsplek.

Naast het functionele aspect wil het Repair-Café ook een ontmoetingsplek zijn  waar met live achtergrondmuziek in een  gezellige sfeer  bijgepraat kan worden. Dus mensen : Neem uw kapotte spullen mee naar het Repair-Café.”  U kunt het Repair-Café ook vinden op facebook.

‘Wij-wel’, voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. Maar wel ‘voor elkaar en met elkaar’. Lid worden van “Wij-wel”?, Kijk op www.wij-wel.nl of mail ons info@wij-wel.nl

KBO-Diessen en Wij-wel doen mee met Hart voor uw club

KBO Diessen is er voor alle senioren. Waar nodig helpen en ondersteunen we waar we kunnen. Als KBO-Diessen hebben we dit jaar gekozen voor:

Hulp voor senioren die het even hard nodig hebben.

Wij-wel zet zich in voor ouderen, maar ook voor jongeren en gezinnen

Financiële middelen voor activiteiten in Baarschot, Diessen en Haghorst op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Voor deze actie kunnen alle leden van de Rabobank stemmen van 4 tot en met 17 oktober. Op 4 oktober krijgen alle leden een speciale code hiervoor. Hiermee kunnen 5 stemmen uitgebracht worden en maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging. Samen met Wij-wel willen we zoveel mogelijk stemmen binnenhalen. De Rabobank heeft voor deze actie € 250.000,- in de actie-pot zitten.

Samen gaat het lukken hiervan een mooi succes te maken.