Wij-wel nieuwsbrief juli 2017

op dinsdag, 04 juli 2017. Posted in Belangenbehartiging

Wij-wel_nieuwsbrief_fotos

Werkgroep Formulier Wij helpen u graag

Wij-wel heeft een speciale werkgroep om mensen met bepaalde formulieren te helpen.Deze werkgroep helpt op verzoek mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren van en naar de gemeente op het gebied van het minimabeleid. In zowel Baarschot, Haghorst als Diessen hebben we helpers die voor u klaar staan.

Hier gaat het met name over: Bijzondere bijstand, Bijdrageregeling sociale activiteiten, Collectieve verzekering ziektekosten, Individuele inkomstentoeslag, Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Informatie die u krijgt van de overheid. Meer informatie en contactpersoon:             Jac Linnemans 013 5041497

Werkgroep Vervoer

Als er geen openbaar vervoer beschikbaar is; als er geen taxi vervoer beschikbaar is; als er geen “familie, kennissen, buren” vervoer beschikbaar is; dan is er de werkgroep vervoer voor Haghorst en de werkgroep vervoer voor Diessen/Baarschot. In volgende nieuwsbrief informeren wij u verder

Hilvarenbeekse Uitdaging

De Hilvarenbeekse Uitdaging organiseerde recent de Beursvloer samen met de Verenigingsraad. De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Ze hebben in feite een voortdurende Beursvloer. Daarom bemiddelen ze in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Kennis (juridisch, financieel, ICT). Ze stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving van Hilvarenbeek te ondersteunen. Lokale ondernemers kunnen hun kennis, kunde en (overtollige) materialen aanbieden aan de Hilvarenbeekse Uitdaging. Verenigingen en stichtingen kunnen hun wens indienen. Indien deze vraag niet door de vereniging/stichting kan worden opgelost, bijvoorbeeld omdat hiervoor geen kennis of geld is, zal de Hilvarenbeekse Uitdaging een lokale ondernemer uitdagen om deze wens in vervulling te laten gaan. Alles met gesloten beurs. Maar voor wat hoort wat, de vereniging of stichting die iets ontvangt van een bedrijf, zal hiervoor een passende tegenprestatie aanbieden. Overzicht van alle vragen en aanbod is te zien op de site www.hilvarenbeekseuitdaging.nl. Ook is het mogelijk om hier je wens in te dienen en om je aanbod te plaatsen! Bellen kan naar Simone Verhoeven-Bazelmans, tel: 06-15535729

Stichting Benjamin ontvangt schenking van Reijrink Staalconstructies

De Wij-wel werkgroep De Eenhoorn 2.0 is al een tijdje bezig met plannen voor een nieuwe Eenhoorn. Inmiddels liggen er bouwtekeningen, de bouw gaat beginnen medio 2018 en kan eind 2018 klaar zijn. Met de geboorte van Stichting Benjamin kan de bewoning voor jongeren met een beperking in een stroomversnelling komen. Een aantal ouders van jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking heeft zich verenigd in wooninitiatief Benjamin. Het huidige appartementencomplex ‘de Eenhoorn’ in het centrum van Diessen wordt door woonstichting Leijstromen verbouwd en aangepast naar de wensen van Benjamin. Het wordt een wooninitiatief waar 24-uurs zorg op maat kan worden geboden.

Doel is om twee woongroepen te vormen. In totaal komen er 11 appartementen voor jongeren beschikbaar. De bewoners hebben iedere een eigen appartement en meerdere gezamenlijke woonkamers en een ruime keuken. Wooninitiatief Benjamin is een nieuw initiatief. Een aantal ouders heeft het project weliswaar al geruime tijd geleden opgestart, maar pas recent hebben ze ‘groen licht’ gekregen. Benjamin is nu op zoek naar nieuwe deelnemers. Ouders die een woonomgeving met zorg op maat zoeken om langdurig te kunnen gaan wonen kunnen contact opnemen met Benjamin; http://www.benjamindiessen.nl/

Wij-wel, samen met Stg Benjamin staan nog voor de uitdaging om de Eenhoorn goed in te richten en te exploiteren. Gelden en vrijwilligers heeft Benjamin nodig. Gelden of goederen heeft Benjamin zoal nodig voor inrichting van gezamenlijke woonkamers en een ruime keuken. Stg Benjamin mocht recent een bedrag van € 14.628 ontvangen van Reijrink Staalconstructies bv (foto Beeld Werkt). Dit bedrag zal worden besteed aan de snoezelruimte, waar straks niet alleen de 11 bewoners, maar ook anderen, zoals nabij wonende ouderen,  gebruik van kunnen maken. Vrijwilligers zoals verzorgers van een uitje, gastvrouw, chauffeur zijn vanaf eind 2018 van harte welkom.

Nooit te jong om contact op te nemen met onze dorpsondersteuners

Onze dorpsondersteuners helpen u bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn, en leefbaarheid. Zij kijken wat de hulpvrager zelf kan doen en zoeken in zijn of haar omgeving naar oplossingen. Dit kan ook bij ouders met opvoedingsproblemen zijn of als je het even niet meer goed weet. De dorpsondersteuners zijn laagdrempelig bereikbaar. Ook als je als jongere vragen hebt; problemen met je vrienden, problemen met je ouders of vragen in het algemeen kun je de dorpsondersteuner om hulp vragen. Wij hebben ons beroepsgeheim hoog in het vaandel. Wij helpen graag.

De dorpsondersteuner voor Haghorst, Ria Blankers, heeft geen spreekuur. Ze is bereikbaar op tel 06-52346669 of email: dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com

De dorpsondersteuner voor Diessen en Baarschot, Jacqueline de Wit , heeft elke woensdag spreekuur van 11.00 tot 13.00 uur in de Eenhoorn te Diessen. Ze is bereikbaar op tel 06-16084720 of email: spreekuur@wij-wel

‘Wij-wel’, voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. Maar wel ‘voor elkaar en met elkaar’.        

Zelfredzaam: natuurlijk.                          Samenredzaam: ja graag.