Wij-wel nieuwsbrief mei

op donderdag, 11 mei 2017. Posted in Zorg & Medisch

Wij-wel_nieuwsbrief_mei

Dinsdag 30 mei, informatieavond aanpassing N 395 (Oirschot-Hilvarenbeek) te Hercules

Pum Donders, van de Wij-wel dorpswerkgroep Belangenorgaan Diessen heeft veel lof voor de provinciale plannen om de N 395 te verbeteren, maar ook nog veel opmerkingen voor verbetering. Bomen laten staan en veiligheid voor fietsers zijn maar een paar details in het grote verhaal. We zijn hier nu al een aantal jaren mee bezig, maar naar het schijnt heeft men bij de provincie wel geluisterd naar, maar zeer beperkt gehoor gegeven aan de wensen van de kernen Diessen, Middelbeers, Oostelbeers, Oirschot en Hilvarenbeek. Wij gaan de krachten bundelen om onze wensen gehonoreerd te zien. Er wordt gereageerd op het artikel in de Hilverbode. Diverse personen geven ook aan actief betrokken te willen zijn bij veranderingen en aanpassingen. Die activiteit hebben we nodig en daar zullen we als WIJ-WEL graag gebruik van maken. Bij voorbaat onze dank daarvoor. Op de inloopavond hebben we nogmaals eerdere wensen bij de medewerkers van de provincie en van de projectontwikkelaar gedeponeerd. We hopen dat er nu iets mee gedaan wordt. U , als inwoner van Diessen, kunt daar een belangrijke rol in spelen. De samenwerking met de kernen die onder de gemeente Oirschot vallen is uitstekend en dat biedt mogelijkheden. Deze weg wordt aangelegd voor de komende dertig jaar. Het is belangrijk om het dan ook goed te doen.

Natuur en belevingspad ’t Turkaa volop getest door bs Willibrordus

De VNMH en Gewoon Bijzonder zijn nu al ruim een jaar bezig met de realisering van een natuur - en belevingspad in ’t Turkaa, op de grens van Diessen en Baarschot. Langzaam maar zeker komt de realisering in zicht, waarbij de wensen van Gewoon Bijzonder het bijvoorbeeld mogelijk gaan maken dat je in een rolstoel een boom kunt bereiken en knuffelen. Met minimale aanpassingen maximaal resultaat bereiken, daar wordt op gestuurd. Voor het basisonderwijs zijn Natuur en Milieu Educatieprogramma’s NME geschreven voor de groepen 1-2, 3-4,5-6 en 7-8. Bs Willibrordus heeft 11 middagen genoteerd om als pilot de NME programma’s uit te testen. Inmiddels zijn er 4 van de 11 pilots gepasseerd, onder leiding van 5 VNMH gidsen, waarbij het onderwijs niet in de klas plaatsvindt, maar in de natuur.

Er wordt flink geleerd door de leerlingen van bs Willibrordus. Voedselpiramides, de lagen in het bos, kriebeldiertjes, waterdiertjes, sporen van de mens en hinderlijke hondenpoep, sporen van dieren, waterplanten, gedichten in/van de natuur maken, schorsafdrukken, bladafdrukken, prachtige korstmossen, bomen tekenen en herkennen, leren kijken, enzovoorts. De natuur is één groot leerprogramma, waar bs Willibrordus gretig gebruik van maakt. De pilot levert nog wel de nodige verbeterpunten op.

Werkgroep Formulier Wij helpen u graag De werkgroep Formulier helpt op verzoek mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren van en naar de gemeente op het gebied van het minimabeleid. In zowel Baarschot, Haghorst als Diessen hebben we helpers die voor u klaar staan. Hier gaat het met name over: Bijzondere bijstand, Bijdrageregeling sociale activiteiten, Collectieve verzekering ziektekosten, Individuele inkomstentoeslag , Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Informatie die u krijgt van de gemeente. Meer informatie en contactpersoon: Jac Linnemans 013 5041497 of info@wij-wel.nl

D’n Deel eetproject

Elke vier weken is er in D'n Deel een 'eetproject', Mensen boven de 55 jaar die het fijn vinden om dorpsgenoten te ontmoeten tijdens een ontspannen maaltijd zijn van harte welkom. Opgeven kan bij Elly van Dorst Tel: 013-5042047 of 06-83978217. Mailen mag ook: vdorst@kabelfoon.nl. De maaltijden worden afwisselend verzorg door D'n Horst, 'Bij Verhoeven' en een kookwerkgroep van HALLO Haghorst. De kosten zijn 7 euro. U bent welkom vanaf half twaalf. De soep wordt geserveerd om twaalf uur. De drie-gangen maaltijd wordt afgesloten met een kopje koffie. Hebt u vervoersproblemen, geeft het aan, Wij halen u op en brengen u thuis. Voor mensen uit Haghorst én Diessen. Eerstvolgende data: 5 mei en 2 juni.

Cees Klessens plaats Wij-wel benske in het Otjenspark

Wij-wel heeft op 11 maart haar eerste Wij-wel-benkske geschonken aan Cees Klessens. Het bestuur van Wij-wel heeft besloten maximaal een keer per 2 jaar een Wij-wel-benkske te schenken aan iemand die en veel voor Wij-wel heeft gedaan en daarnaast veel vrijwilligerswerk heeft gedaan op Haghorst, in Baarschot en/of Diessen. Cees heeft ruimschoots voldaan aan deze voorwaarden. Toen Cees nog op Haghorst woonde heeft hij zowel in het schoolbestuur, bij de Durdauwers, commissie kleine kernen als de toneelvereniging het vrijwilligerswerk geleerd. Daarna is hij in Diessen 23 jaren in het bestuur van de Harmonie actief geweest en heeft 30 jaren het oud papier mee opgehaald.

Voor KBO-Diessen is hij naast bestuurslid ook ouderadviseur geweest en is hij nog steeds actief als belastingpapieren invuller. Maar vooral zijn inzet en activiteiten voor Wij-wel maken dat hij het benkske echt verdiend heeft. Cees mocht de plaats kiezen en het pas opnieuw ingerichte Otjenspark werd de locatie. Samen met de omwonenden is het Wij-wel benkske geplaatst en feestelijk in gebruik genomen. Wij hopen dat nog velen van het unieke benkske en het mooie park zullen genieten.

Uitgekookt Beek (6 kernen) ook te gebruiken door Baarschot, Diessen en Haghorst.

Uitgekookt Beek een besloten groep op facebook waar je jezelf bij kunt aansluiten .Het werkt heel simpel heb je teveel gekookt of voedsel over dat jezelf niet meer opeet . Dan kun je dat op de pagina zetten met een foto en dan kan iemand die het wel wil het ophalen . Je hoeft dus niks weg te gooien en de ander kan genieten van een lekkere maattijd. Er wordt geen geld betaald het gaat erom verspilling tegen te gaan en contacten te leggen . Het zou ook geweldig zijn als de buurt (ondersteuners) dit voor de ouderen aanwenden.

Die hebben niet altijd facebook en soms is koken moeilijk, dan kan ook deze pagina uitkomst bieden. Ook te gebruiken voor bedrijven, die na ene receptie/feest delen van een buffet over hebben.

Zuster

De werkgroep Zuster is van start gegaan. Zuster staat voor Zorg Uitleen Spullen Thuis Elkaar Reserve. Zuster wil zich bezig gaan houden met de uitleen van geschonken zorgspullen. Op dit moment hebben wij twee scootmobiels, rollators, douchestoel, douchekruk, krukken, postoel. De zorgspullen blijven nog binnenkomen.

Wij-wel merkte op dat veel zorgspullen/hulpmiddelen niet meer gebruikt worden. Deze hulpmiddelen staan werkeloos in de schuur/garage of erger; worden bij het afval gegooid. Dit vonden wij "sund". Daarom zijn wij gaan onderzoeken of wij deze zorgspullen ergens centraal kunnen opslaan en van daaruit (het liefst gratis) kunnen uitlenen aan de inwoners van Diessen, Haghorst en Baarschot. Gewoon dichtbij dus in eigen dorp.

Zo wil Wij-wel het weggooien van deze spullen beperken en ze bewaren, onderhouden in ons eigen Repair Café en vervolgens weer uitlenen aan degene die ze nodig heeft. Wij zijn momenteel in gesprek om hiervoor een centrale ruimte in Diessen te gebruiken. Wordt vervolgd dus.

‘Wij-wel’, voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. Maar wel ‘voor elkaar en met elkaar