Willem van der Bruggen 40 jaren werkzaam op onze school!

op maandag, 22 juni 2015. Posted in Basisscholen

Feest op donderdag 16 juli

Meester_Willem_van_der_Bruggen_3

Wie meester Willem zegt die zegt ook St Jozefschool Haghorst. Willem van der Bruggen is al vele jaren het herkenningspunt van de school. Maar dat kan ook niet anders als je daar 40 jaar aan verbonden bent.

Begonnen op 1 augustus 1975 na zijn afstuderen aan de Pabo in Dongen is hij nooit meer weggeweest, al heeft het de eerste 10 jaren een paar keer aan een heel dun draadje gehangen. Want als je als laatst aangestelde leerkracht begint en het leerlingenaantal terugloopt ben jij de eerste die op straat komt te staan. Gelukkig werden er via de een aantal mogelijkheden in de wetgeving functies gevonden (vakleerkracht gym, stimuleringsleerkracht), waardoor meester Willem toch aan de slag kon blijven. Hij lachte er later mee: “Ik kan mijn kamer behangen met aktes van ontslag en benoemingen!” Hij heeft zelfs een paar jaren maar 4 dagen per week gewerkt.

Wie is Meester Willem?

Als je de naam van meester Willem noemt in Haghorst komt er bij iedereen een glimlach op het gezicht:

Hij is de meester met de onverwachte grapjes waarbij je als kind in een deuk ligt.

De meester die tijdens het paastournooi in Oisterwijk met zijn stentorstem de kids probeerde naar een overwinning te schreeuwen.

Tijdens vieringen op school was hij de spreker die alles aan elkaar praatte en in een goede banen leidde.

Met carnaval zette hij de kinderraad van Elf in elkaar en stimuleert de kinderen om daar fanatiek aan mee te doen.

Wel 20 maal heeft hij de kinderen voorbereid voor de eerste H. Communie. In de fotoalbum van elk Haghorst’s gezin zit een foto van Willem tussen zijn communicantjes.

Buiten, naast zijn klaslokaal, zie je het ‘Haghofje’, een moes- / siertuin waar de kinderen kennis maken met het kweken en verzorgen van groenten, fruit en bloemen. Willem spit zijn tuintje zelf om, en later mogen de kinderen de opbrengst proeven op school of mee naar huis nemen

De oudpapiercontainer op school heeft ook de zorg van Willem. Samen met de groep wordt zo op een eenvoudige manier het papier snel en zonder veel rommel netjes in de container te gedeponeerd.

De eerste paar jaren kwam Willem op zijn brommer en later met de auto naar school. Maar op zeker moment vond hij het gezonder om de fiets te gebruiken. Elke dag fietst hij luchtig gekleed zijn ritje van 12 km. En zegt Willem: “Kou heb ik nooit; ik zorg dat de kilometerteller 23 blijft aangeven en dan heb ik nooit kou!!”

Willem is graag aan het woord en in zijn klas praat en ‘roept’ hij met handen en voeten. De kinderen doen enthousiast en soms ook luidruchtig mee. Als je de hal van de school binnenkomt en je luistert even hoef je niet te vragen waar zijn klaslokaal is.

40 jaren geschiedenis

Als je begint als broekie ben je de jongste en na 40 jaren de opa tussen de jongere juffen waarvan je de vader had kunnen zijn. Bovendien waren zijn eerste collega’s mannen, waar je over voetbal kon praten, over uitgaan, potten bier drinken en nu aanhoort hij heel andere onderwerpen.

In het begin was het krijtje essentieel, nu het digibord.

Kopiëren bestond niet, alles moest vanaf het bord overgeschreven worden of de leerkracht moest het met een stencilmachine vermenigvuldigen.

De “snuffel” werd door Willem uitgedacht. Met zijn collega en grote vriend, Ad Looykens, redigeerde en stencilde hij deze schoolkrant vele jaren.

In de jaren ’80 kenden we op school de experimenteermiddag, waarbij op creatief-taalkundig gebied elke schoolweek werd afgesloten. Hierin presenteerden de kinderen zich met korte sketches, liedjes, gedichtjes, enz. Hierin kon Willem zijn fantasie botvieren en hierin toonde hij zich een ware meester. Met de koddigste vondsten presenteerde hij zijn bedenksels. Veel Haghorstenaren kunnen zich dat nog steeds herinneren.

Eind jaren ’80 kwam .de computer in opmars en voor sommige leerkrachten was dit in het begin een moeilijk apparaat met te veel ongekende mogelijkheden. Enkele cursussen moesten worden gevolgd om wegwijs te worden met het nieuwe fenomeen. Maar ook dit kreeg Willem onder de knie!

Als je onder schooltijd de school binnenkomt hoor je soms keihard: ‘Kom van dat dak af….’of ‘Oerend hard‘ uit de klas van Willem. De muziek komt uit een heuse platenspeler. De kinderen komen soms boven het geluid van de plaat uit. Al 40 jaren staat een pick-up in de klas  met een arsenaal aan ouderwetse platen uit de jaren ‘60 en ‘70. Maar zo’n apparaat is na 40 jaren aan vervanging toe!!!

Al is er in 40 jaren enorm veel veranderd. .... één ding verandert gelukkig niet: een kind is een kind, spontaan, goedlachs en eerlijk, een open boek waarin je als leerkracht mag schrijven, tekenen en kleuren. Als meester Willem ‘s morgens op de speelplaats aangefietst komt verandert zijn ingespannen gezicht in een smile als de eerste kinderstem hem begroet en Willem is meteen weer de opgewekte kindervriend.

Feest!!!

Om aan de verdiensten van ‘onze’ Willem uitgebreid aandacht te schenken is donderdag 16 juli tot een Haghorstionale feestdag uitgeroepen.

Overdag hebben de kinderen een leuke dag met de feesteling.

En ’s avonds vanaf 19.00 uur staan de deuren van Den Horst open om iedereen de gelegenheid te geven Willem een hand te schudden en herinneringen op te halen. De koffie/thee wordt aangeboden door de school en een hapje en een drankje door de jubilaris.