Wonen, zorg en ontmoeting in de Eenhoorn

op maandag, 17 augustus 2015. Posted in Ouderen

Wonen, zorg en ontmoeting in de Eenhoorn

Nu binnenkort met de bouw van een medische centrum met bovenliggende woningen op de plaats van de oude Spar wordt gestart en woningbouwcorporatie Leystromen daar tegenover plannen heeft ontwikkeld voor de bouw van zorgwoningen begint de visie op Hart voor Diessen daadwerkelijk vorm te krijgen. Omdat de vraag naar beschermd wonen in Diessen steeds duidelijker klinkt heeft Wij-wel zich sterk gemaakt om een dergelijke voorziening ook in een relatief klein dorp als Diessen mogelijk te maken. Samen met de Leystromen wordt er daarom momenteel een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de huidige Eenhoorn om te bouwen tot een centrum voor wonen, zorg én ontmoeting. Beoogd wordt een elftal woningen en een logeerruimte te realiseren, in 2 woongroepen met elk een gemeenschappelijke woonkamer, ten behoeve van mensen met dementie en (jonge) mensen met een beperking. Maar ook voor de huidige activiteiten van de KBO in de Eenhoorn, zoals biljarten, gezamenlijke maaltijden e.d. wordt adequate ruimte ingepland. Eind deze zomer wordt met direct belanghebbenden gesproken over de conceptuele invulling en worden er besluiten genomen over “de stenen”. Wij-wel gaat dan verder met de ontwikkeling van een zorgconcept dat ook op lange termijn haalbaar is voor een relatief kleine woon-/zorgvoorziening. Dat moet een combinatie worden van professionele zorg en mantelzorg. Eind van dit jaar moeten de plannen rijp zijn voor groen licht.

‘Wij-wel’, voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. Maar wel ‘voor elkaar en met elkaar’. Lid worden van “Wij-wel”?, mail ons spreekuur@wij-wel.nl