Aanleveren artikelen

Aanleveren artikelen

Organisaties, verenigingen, instellingen en individuele personen kunnen niet-commerciële bijdragen (artikelen, foto's, flyers, logo's,.....) aanleveren om geplaatst te worden op de Deusone site. Die bijdragen moeten in eerste instantie van belang zijn voor de inwoners van Diessen, waarmee de kernen Diessen, Haghorst en Baarschot worden bedoeld.
Het kan daarbij ook gaan om organisaties, verenigingen, instellingen en personen en om gebeurtenissen of evenementen van buiten de Diessense kernen, in de gemeente Hilvarenbeek of daarbuiten. Het betreft dan gebeurtenissen of evenementen die zich mogen verheugen in de belangstelling van vele inwoners van Diessen.
Het hier gestelde geld ook voor de redacteurs/vrijwilligers van Deusone, die verslag doen van gebeurtenissen en evenementen in Diessen en omgeving. Onze redacteurs zullen echter als onderdeel van de redactionele verslaggeving verslag blijven doen van oprichting, opening, heropening, jubilea, enz. van commerciële bedrijven in Diessen e.o. Dat geldt natuurlijk voor zover er redactionele capaciteit beschikbaar is.
Hoewel de grens tussen niet-commercieel en commercieel soms moeilijk te trekken is zal de redactie, indien nodig daarin een beslissing nemen. Voor commerciële uitingen zijn er op de Deusone site de banners die een link bevatten naar de website van de onderneming.

Op deze pagina vindt u:

 • wanneer u uw bijdragen kunt/moet aanleveren
 • wanneer wordt uw bijdrage geplaatst
 • hoe u uw bijdragen kunt aanleveren
 • in welke vorm kunt u uw bijdragen kunt aanleveren
 • onder welke voorwaarden worden uw bijdragen geplaatst
 • overnemen van teksten een beeldmateriaal.

1. Wanneer kunt u uw bijdragen aanleveren

Bijdragen kunnen op ieder moment worden aangeleverd; er is dus geen sluitingsdatum en -tijd meer zoals voorheen.

2. Plaatsing van uw bijdragen

Uw bijdrage wordt gewoonlijk binnen een dag op de site geplaatst. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de redactie en in het weekeinde kan het iets langer duren.

Bij het doorsturen van uw bijdrage hebt u de mogelijkheid aan te geven vanaf welke datum die bijdrage geplaatst moet worden. Wij zetten het dan meteen al op de Deusone site met de gewenste publicatiedatum, waarna het automatisch op die datum zichtbaar wordt voor de bezoekers.
 
Als u uw bijdrage te lang voor het evenement laat plaatsen, is het artikel ten tijde van het evenement al verder naar "onder gezakt" op onze site en dus minder zichtbaar. Als u het te kort voor het evenement plaatst kunnen eventuele bezoekers het moeilijker inplannen.
 
Als het gaat om een evenement met een bepaalde uitvoeringsdatum, wordt dat opgenomen als een punt op onze agenda, waarbij evenement, plaats en tijd worden aangegeven.

3. Hoe kunt u uw bijdragen aanleveren

Bij voorkeur ontvangen wij uw bijdragen digitaal en per e-mail op ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef in het onderwerp (subject) veld van uw mailbericht aan waar het over gaat, dus zoiets als "Collecte stichting X" of "Wedstrijd tussen A en B"

U kunt uw bijdrage ook aanleveren door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een link naar een map van een internet opslagfaciliteit zoals Skydrive, Dropbox, Google Drive, Sugarsync, iCloud, enz. te sturen. Die map moet voor de redactie toegankelijk zijn.

Bent u niet in staat uw bijdrage via e-mail naar ons te sturen, dan kunt u uw gegevensdrager (CD, DVD, USB stick) afgeven bij de hoofdredacteur (Molenacker 35, 5087 AN Diessen)
Tenslotte kunt u nog steeds uw bijdrage op papier aanleveren op het adres Theresiastraat 17, 5087 BV Diessen (dit verandert waarschijnlijk op korte termijn). Dat kost ons wel wat extra werk.

4. Formaten van teksten en foto's

 
a. Tekstformaten
 
De volgende bestandsformaten voor teksten worden geaccepteerd:
 • Word, met de extensies .doc, .docx of .rtf
 • Write met de extensies .doc, .docx of .rtf
 • Adobebestanden (Acrobat) met extensie .pdf
 • Niet verwerkbaar zijn bestanden in Publisher (extensie.pub)
b. Verder voldoet uw bijdrage aan de volgende voorwaarden:
 
 • Niet langer dan twee A4-tjes
 • Zonder opmaak, alleen met titel en tussenkopjes
 • Overzichtelijk ingedeeld; geen lange lappen tekst
 • Zo nodig voorzien van tussenkopjes
 • Geen foto's opnemen in het tekstdocument (zie verderop)
 • Een zinvolle naam voor het tekstbestand (dus zoiets als "Collecte stichting X" of "Wedstrijd tussen A en B", maar niet "doc1")
 • Voorzien van een afzender (uzelf of uw organisatie)
c. Wilt u foto's bij tekst plaatsen, dan gelden de volgende voorwaarden:
 
Aanlevering bij voorkeur digitaal tegelijk met de tekst en wel als volgt:
 • Formaten: bij voorkeur JPG of GIF bestanden maximaal 500 Kb (Noot: TIFF- en BMP- bestanden zijn groter dan nodig)
 • Resolutie: tenminste 200 dots per inch
 • Gemakkelijk herkenbare bestandsnamen (bijvoorbeeld Foto1.jpg, Foto2.jpg of een .jpg)
 • Foto's graag aanleveren als afzonderlijke bestanden, dus niet opnemen in een tekstdocument
 • Erg grote foto's verkleint u bij voorkeur zelf. Lukt u dat niet, lever ze dan aan via een bestandsuitwisselingssite zoals WeTranfer, Transferbigfiles, You sendit, Sendyour files, enz.
 • Foto's die enkel op papier beschikbaar zijn (bijvoorbeeld oude foto's) kunt u ook aanleveren. Ze worden dan ingescand en uw foto's worden naar u geretourneerd

5. Voorwaarden voor plaatsing

De redactie houdt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen. Wanneer u wilt, dat uw bijdrage wordt afgedrukt zonder uw naam eronder, dan moet uw naam in ieder geval bij de redactie bekend zijn. Ook plaatsing van zulke bijdragen kan de redactie overigens weigeren.

6. Overnemen van teksten en beeldmateriaal uit Deusone

Op geplaatste stukken is het Nederlands auteursrecht van toepassing. Dat houdt in dat korte citaten zijn toegestaan met bronvermelding (naam van degene die geciteerd wordt, de naam van ons blad en het nummer van verschijnen). Stukken tekst of foto's mogen alleen worden overgenomen met uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

Twitter #diessen