Mini's

Mini's zijn kleine advertenties van ten hoogste 150 letters. U plaatst een mini als u iets wilt (ver)kopen of (ver)huren, verloren of gevonden heeft, or ergens de aandacht op wilt vestigen. Voor abonnees en instellingen zonder winstoogmerk is het plaatsen van een mini gratis.

De redactie van Deusone behoudt zich het recht voor een mini niet te plaatsen.