Aanbesteding lokale jeugd- en Wmo-zorg met succes afgerond

op woensdag, 08 oktober 2014. Posted in Gemeente

De gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben het aanbestedingsproces voor de inkoop van lokale jeugd- en Wmo-zorg met succes afgerond. De gecontracteerde partijen hebben inmiddels per e-mail en per brief bericht gekregen over de voorlopige gunning, afwijzing of uitsluiting. Onder voorbehoud van eventuele bezwaarprocedures tekenen de transitiewethouders van de vier gemeenten en de gecontracteerde zorgaanbieders op 16 oktober aanstaande de raamovereenkomsten.

In totaal hebben 34 zorgaanbieders zich ingeschreven op een of meerdere onderdelen (resultaatgebieden). Zeventien aanbieders zijn gecontracteerd. Zij gaan in opdracht van de gemeenten na 1 januari 2015 professionele zorg en ondersteuning leveren aan nieuwe klanten. Voor huidige cliënten geldt het zogenoemde overgangsrecht; zolang hun indicatie geldt, maar uiterlijk tot en met 31 december 2015, houden zij de zorg van de aanbieder die ze nu hebben.

Innovatieve aanpak

De gemeenten starten met deze aanbesteding op bescheiden schaal – namelijk alleen voor nieuwe cliënten – met een nieuwe, innovatieve aanpak. Zij sturen op resultaat; hoe de aanbieders dat resultaat bereiken is aan hen. De gecontracteerde aanbieders zijn hoofdzakelijk (voor 80%) beoordeeld op kwaliteitscriteria, zoals praktische uitvoering, samenwerking met andere organisaties, vernieuwing in aanbod en communicatie. De prijs is voor de resterende twintig procent meegewogen.

 

Voorlopige gunning

Er is sprake van een voorlopige gunning omdat de gunning pas definitief wordt na de afhandeling van eventuele bezwaren.