Afvaardiging Europese Unie bezoekt Hilvarenbeek

op maandag, 22 oktober 2018. Posted in Gemeente

Op woensdag 24 oktober 2018

Afvaardiging Europese Unie bezoekt Hilvarenbeek
Woensdag 24 oktober 2018 reizen enkele medewerkers van de Europese Commissie en het Europese parlement uit Brussel af naar Hilvarenbeek. Zij bezoeken deze dag tal van projecten rondom leef-, werk- en woonomgeving en ontmoeten vertegenwoordigers van onze dorpscoöperaties en de gemeente. Het thema van dit bezoek is ‘Smart Villages’ en heeft als doel om te tonen welke kracht er achter burgerinitiatieven schuil gaat. Voor Hilvarenbeek een mooie kans om te laten zien dat wij het in ons hebben om voorop te lopen in plattelandsontwikkeling. Hilvarenbeek wil onderdeel zijn van het nieuwe EU-plattelandsontwikkelingsbeleid en hoopt daardoor toegang te krijgen tot steun die daarvoor beschikbaar komt.

Kracht van samen Inwoners weten zelf het beste op welke manier zij in Hilvarenbeek willen leven. Dus werkt de overheid samen. Samen met dorpscoöperaties, stichtingen, inwoners en vrijwilligers. Zij willen hun leefomgeving verbeteren, en de overheid wil hen de ruimte geven om dit zelf op te pakken. Tussenheid Hilvarenbeek levert expertise om een brug te slaan van overheid naar inwoners. Het initiatief is van inwoners zélf. De overheid kijkt waar zij kunnen helpen. Soms is dat door geld beschikbaar te stellen, een andere keer gaat het om het delen van kennis en ervaring. Het werkt ook andersom. Dan sluiten inwoners en ondernemers aan bij de doelstellingen van de overheid. Samen werken. Ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid.
Tijdens het programma op 24 oktober wordt gesproken over verschillende duurzame thema’s; werkgelegenheid, milieu, energieopwekking en -besparing, leefbaarheid in dorpskernen en over hoe alle inwoners onderdeel zijn en blijven van de samenleving.

Hilvarenbeekse aanpak In juni bracht een vertegenwoordiging van Tussenheid Hilvarenbeek, gemeente Hilvarenbeek en initiatieven/coöperaties - gesteund door vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de Kempengemeenten - een bezoek aan Brussel. Tussenheid Hilvarenbeek ontving namelijk de nominatie ‘star of Europe’: een goed voorbeeld van een gemeenschap die met Europese steun mooie resultaten heeft geboekt. Een deel van het gezelschap sprak met medewerkers van de Europese Commissie en enkele leden van het Europees parlement. Zij komen nu kennismaken met de initiatieven waar toen over gesproken is.