Beweging Bloemsma heeft nieuwe naam: LEV

op zaterdag, 12 januari 2019. Posted in Politiek

Beweging Bloemsma heeft nieuwe naam: LEV
De naam van de nieuwe beweging van raadslid Silvia Bloemsma, die in 2018 de Gemeenschapslijst verliet, wordt LEV.
Samen met ondermeer 2 oud-raadsleden Margret Hesselmans en Marcel Zoontjens en een groep betrokken en enthousiaste leden is de afgelopen periode hard gewerkt aan het opzetten van de nieuwe beweging. En daarbij hoort natuurlijk een passende naam die aangeeft waar we voor staan. LEV, bewust een Lokale beweging, met mensen die Echt en authentiek zijn en de Verbinding zoekt met de inwoners. Een politieke beweging die niet links of rechts is maar rechtdoorzee met de plaatselijke belangen voorop.
Silvia Bloemsma is in 2014 de politiek ingestapt vanuit de overtuiging om inwoners meer en beter te betrekken bij de ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving. Te vaak hoorde ze en hoort ze nog steeds dat inwoners een grote kloof ervaren tussen henzelf en de politiek. Dat ze niet gehoord worden en dat de politiek traag en stroperig is. Daar wil ze verandering in brengen. Niet over inwoners spreken maar met inwoners. Durven vernieuwen dat vraagt om vertrouwen en LEV.
Silvia is met een groot aantal voorkeursstemmen gekozen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en heeft inmiddels veel ervaring opgedaan als raadslid en als wethouder. Het vertrouwen dat de kiezers in haar hebben uitgesproken wil ze waar maken samen met een team enthousiaste mensen. Enthousiaste inwoners, vrouwen en mannen en zeker ook jongeren die zich met hart en ziel in willen zetten voor onze gemeente en die zich herkennen in onze kernwaarden nodigen we van harte uit om mee te doen met LEV. Want LEV is ook de afkorting van leven en dat maken en doen we samen.
We beloven niet dat we iedereen voor 100% tevreden kunnen stellen want dat kan simpelweg niet altijd. Maar we nemen goed onderbouwde besluiten die we uit kunnen leggen. Dat doen we door te staan voor een transparante en rechtvaardige politiek. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Waar het kan willen we graag de regels verminderen. Er worden te vaak nieuwe regels geïntroduceerd, terwijl oude regels zelden worden geschrapt. Dat werpt bureaucratie en overregulering op en smoort innovatie in de kiem. Wat ons betreft gaat de gemeente meer faciliteren maar wel met oog en oor voor alle inwoners, ook de zwijgende meerderheid.
Binnenkort lanceren we onze website waarop u meer kunt lezen over onze koers. www.levpolitiek.nl