Bouwen aan het landschap van de toekomst

op maandag, 14 oktober 2019. Posted in Diversen

35_ondertekenaars_samenwerkingsovereenkomst_Van_Gogh_NP_Fotograaf_James_van_Leuven_Middel
Van Gogh NP is niet alleen een gebied, maar vooral ook een beweging om samen het landschap mooier te maken, gekoppeld aan de grote opgaven die nu in dit gebied landen, zoals de klimaatadaptatie, de energietransitie en de transitie naar een kringlooplandbouw. Met elkaar wordt gebouwd aan het landschap van de toekomst, om het landschap tot in de steden (de groene binnentuin van Brabant) verder te versterken. Van Gogh vormt daarvoor de inspiratiebron: innovatief, met verbeeldingskracht en met passie voor mens, natuur en landschap.

Brede samenwerking Bij de totstandkoming van het plan zijn vele partijen betrokken. Bedrijfsleven (waaronder ZLTO, Rabobanken Oost en Midden-Brabant, Eindhoven Airport en VNO-NCW Brabant Zeeland), maatschappelijke organisaties (Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabants Particulier Grondbezit, IVN, Zet, Van Gogh Brabant en VisitBrabant) en overheden (24 gemeenten waaronder de 5 grote steden, 3 waterschappen en de Provincie Noord-Brabant). Yvo Kortmann, voorzitter Stuurgroep Van Gogh NP: “de manier waarop hier meer dan 35 partijen willen samenwerken is uniek en tegelijk ook zo typerend voor Brabant, daar ben ik trots op. Ook fantastisch dat Provincie NoordBrabant het belang hiervan onderstreept en participeert.”

De komende maanden wordt het Van Gogh NP verder ontwikkeld. Na akkoord van alle betrokken partijen volgt in het voorjaar van 2020 de formele aanvraag richting het ministerie van LNV. Het doel is om in september 2020 de status Nationaal Park Nieuwe Stijl te ontvangen van Minister Carola Schouten tijdens de Landschapstriënnale 2020, waarvoor het Van Gogh NP de gastregio is.