Crisisopvang vluchtelingen in Hilvarenbeek: veiligheid voorop

op vrijdag, 09 oktober 2015. Posted in Politiek

Crisisopvang vluchtelingen in Hilvarenbeek: veiligheid voorop
Het college heeft twee locaties aangemeld bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) voor crisisopvang van vluchtelingen in onze gemeente. Het gaat om een crisisopvang van 72 uur op de locaties De Nieuwe Erf in Diessen en Den Elshorst in Baarschot.
 
De VVD vindt dat ook de gemeente Hilvarenbeek moet helpen bij deze crisis: we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. De 72-uurs crisisopvang past wat de VVD betreft het best bij onze gemeente. Na de eerste 72 uur komt er een evaluatie. Pas dan zal worden besloten of vaker deze vorm van crisisopvang zal worden aangeboden in Hilvarenbeek.
 
De VVD heeft er bij de burgemeester op aangedrongen om goed naar het veiligheidsvraagstuk te kijken. Vechtpartijen, zoals recentelijk in Oisterwijk, zijn volgens de VVD onacceptabel en moeten te allen tijde worden voorkomen. Veiligheid speelt wat ons betreft dan ook een grote rol bij de evaluatie. Deze moet zowel voor de asielzoekers, personeel van de locaties en uiteraard de inwoners van Hilvarenbeek, gewaarborgd zijn. Wij hechten veel waarde aan hoe de inwoners de crisisopvang gaan ervaren.
 
Pas als we weten hoe de eerste 72 uur opvang zijn verlopen zullen we een standpunt innemen over het eventueel vaker aanbieden van crisisopvang.
Het volledige standpunt van de VVD fractie Hilvarenbeek is terug te lezen op: www.hilvarenbeek.vvd.nl