De draaimolen op de Diessense kermis, vermoedelijk jaren ’20-’30 van de vorige eeuw.

op dinsdag, 14 augustus 2018. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1040

FR_1040_-_Diessen_kermis_FSD-0333

Op de eerste zondag van september is traditioneel de Diessense kermis. Hoeveel jaar al? Dat was in 2017 een vraag in de Gouden Potvis Quiz, de Diessense dorpskwis. Het antwoord luidde: voor de 195e keer. Het antwoord was te vinden in Hers en geens dur Diessen deel 2 (1994), waar oud-streekarchivaris Pieter Wuisman uiteenzet dat de Diessense kermis al sinds 1820 in september plaatsvindt. Secure rekenaars zullen zeggen dat het antwoord niet klopt en dat het in 2017 de 198e keer moet zijn geweest. Volgens Pieter Wuisman is de kermis echter drie keer vanwege calamiteiten niet doorgegaan. Wilt u weten wat er aan de hand was? In Hers en geens dur Diessen deel 2 (nog te koop bij Fotostichting Diessen) kunt u het antwoord vinden.

Van bijgaande foto van de draaimolen op de Diessense kermis, aan de kleding te oordelen, vermoedelijk in de jaren ’20-’30 van de vorige eeuw, weten we maar heel weinig. De enige persoon die we menen te herkennen, is de man met het snorretje, vierde van links. Dat is Driek Vingerhoets, de oprichter van de Diessense Peugeotgarage (nu Nefkens). In de volksmond was hij beter bekend als Driekske Bie. Hij werd zo genoemd omdat zijn vader bijenhouder was. Die werd in Diessen Peerke Bie genoemd. De andere personen op de foto zijn ons niet bekend. Hopelijk herkennen oudere lezers de anderen. Reacties zijn welkom op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Veel meer oude zwart-wit foto’s treft u op onze website www.fotostichtingdiessen.nl. Reacties zijn welkom via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413.

Fotostichting Diessen.