De hoge torens van veevoederfabriek Brameco

op woensdag, 11 april 2018. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1032

FR_1032_-_De_hoogbouw_van_Brameco_ca._1987_5155-04_M

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat we vanaf de Beerseweg Diessen binnenkomend dit beeld zagen: de hoge torens van veevoederfabriek Brameco, die het dorpsbeeld van Diessen domineerden. Bijgaande foto werd vermoedelijk gemaakt in 1987 toen de laatste grote uitbreiding bijna klaar was. In 1956 werd het pakhuis van de CAV (Coöperatieve Aan- en Verkoop Vereniging) gebouwd op een terrein op de hoek van de Julianastraat en de Laarstraat. In het voorste gedeelte zaten de kantoren, ook dat van de Boerenleenbank. Zaakvoerder was destijds Kees van Gils Adr.z. Naast een Boerenbondwinkel en de handel in kunstmest, was de maalderij aanvankelijk het belangrijkst. Hier werd graan gemalen tot voornamelijk varkens- , rundvee- en pluimveevoer, dat met vrachtwagens in zakken van 50 kilo bij de boeren werd thuisbezorgd. Door het toenemen van de intensieve veehouderij steeg de omzet jaarlijks explosief. Geleidelijk aan ging men over op bulktransport, hetgeen weer uitbreiding van de gebouwen tot gevolg had. In 1984 volgde een fusie met CAV de Beerzen met de nieuwe naam Bedico (Beerzen Diessen CAV Combinatie). Varkens- en pluimveevoer werd voortaan in Diessen geproduceerd en rundveevoer in Middelbeers.  In 1994 ontstond Brameco (Brabantse Mengvoeder Combinatie) door een fusie tussen Bedico met de Coöperaties Moergestel en Udenhout.  Op 1 januari 2000 werd Coöperatie Brameco Zon u.a. opgericht na een fusie tussen Brameco en Z.O.N. (landbouwcoöperatie Zuid Oost Nederland) uit Eindhoven. Het hoofdkantoor van de nieuwe coöperatie Brameco-Zon voeders vestigde zich in Eindhoven, waar ook varkens- en pluimveevoeder werd geproduceerd, zodat de productie van mengvoerders in Diessen werd stilgelegd. Het Diessense pakhuis werd toen gebruikt voor de op- en overslag van gezakte mengvoeders en meststoffen. De productie van rundveevoer vond plaats in de voormalige fabriek in Udenhout. (In Hers en geens dur Diessen deel 9 (2001) geven Wil Vennix en Maarten Hendrikx in het hoofdstuk ‘Van Boerenbond en CAV tot Brameco-Zon’ een historische terugblik).  Begin 2000  waren de Diessense gebouwen helemaal overbodig geworden en werden ze gesloopt. Sinds 2017 is Brameco-Zon in een nog groter geheel opgenomen, n.l. in ABZ Diervoeding. Deze naam staat voor coöperatie Arkervaart Brameco-Zon u.a.,  met vestigingen in Nijkerk, Eindhoven en Stroobos.

Na de sloop van de Diessense gebouwen kwam er een braakliggend terrein waarvoor wel plannen waren, die door de crisis echter in de ijskast verdwenen. Pas in november 2017 kwam hier verandering in. Nu lijkt het er op dat er binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden.

Op de foto het pakhuis van CAV Diessen (Bedico), gezien vanaf de brug over de Reusel , vermoedelijk in  1987. Waar de aanhangers staan is nu het bedrijventerrein Laardal.

Veel meer oude zwart-wit foto’s treft u op onze website www.fotostichtingdiessen.nl. Reageren op deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413.

Fotostichting Diessen