De onlangs ontdekte put bij de kerk in Hilvarenbeek

op dinsdag, 22 oktober 2019. Posted in Diversen

Uit het gemeentelijk archief enkele gegevens betreffende de put.

In 1660 besluit men om een ‘clapwaeker ofte nachtroeper’ aan te stellen die o. a. ook langs de huizen op het kerkhof moest omgaan.

Dus daar hebben (armelijke) woninkjes gestaan die mogelijk een gezamenlijke put hadden?

Een brandhuisje met een brandspuit wordt rond 1662 aangeschaft voor 561 gulden; net als die in Tilburg. En het staat “in” de kerck naast den Westekant. Elders staat: aen de suydekant van den tooren. En in ‘cas van brandt’ moeten de bierbrouwers met wagen en kar verschijnen ter plaatse van de brand en op hun wagen vaten vol water.

De regenten lieten in 1762 drie putten maken binnen de Vrijthof en een vierde bij Fabri in orde brengen. Waar woonde die? Ik denk aan de noordkant ongeveer tegenover De Gelegenheid want daar heb ik een tiental jaren geleden bij rioleringswerken restanten van een put gezien.

Dat kon niet voorkomen dat er op 3 oktober 1792 een reusachtige brand uitbrak. 27 Huizen, 11 schuren met granen, een menigte stallen en brandschoppen werden in de as gelegd.

Een collecte onder de ingezetenen bracht niet veel op en na toestemming van de Staten Generaal werd landelijk ingezameld. Dit bracht F 3276-11-2 op en later kwam er nog een gift van de Ho. Mo. van F 6000.- voor de slachtoffers van de brand.

De schade werd getaxeerd op F 37277.-

Tot zo ver de gegevens uit het boek van Dr. P. C. de Brouwer: Hilvarenbeek tot 1813. Drukkerij De Hilverbode MCMXXXXVII.

Cees Prinsen

013 505 6480