De Wilhelminadijk in Haghorst

op dinsdag, 19 november 2019. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1073

FR_1073_-_Wilhelminadijk_Haghorst_R

We kijken hier uit over de Wilhelminadijk, met rechts het kanaal. De Wilhelminadijk kreeg die naam in 1955, toen de toenmalige gemeente Diessen officiële straatnamen invoerde. Tot dan toe was de gemeente ingedeeld in drie wijken: Diessen-dorp was wijk A, Haghorst B en Baarschot C. Elk adres had een letter plus een nummer binnen de wijk. C26 stond bijvoorbeeld voor de boerderij van wethouder Tinus Roozen (nu Baarschotsestraat 60). Als gevolg van de bouw van veel nieuwe woningen voldeed die indeling niet meer en besloot men over te gaan naar een systeem met officiële straatnamen en huisnummers.

Voor de dijk ten zuiden van het kanaal koos men de naam Wilhelminadijk. Daarmee is de straat zowel naar het kanaal als naar de vorstin genoemd. Ook de namen Kanaaldijk en Walweg zijn geïnspireerd door het kanaal. Geen wonder, want de aanleg van deze waterweg was voor Haghorst een enorme economische impuls: de aanvoer van onder meer kunstmest en grondstoffen voor de bouw en de afvoer van met name landbouwproducten werden er door vergemakkelijkt, hetgeen een sterke stimulans gaf voor de ontginningen van de tot dan toe woeste gronden. Bij de herindeling in 1997 ging de Beerse Hoek over naar de nieuwe gemeente Hilvarenbeek en kwam de Kanaaldijk Noord daar nog bij. Behalve Wilhelmina hebben nog zes andere leden van het koningshuis straten in onze gemeente naar zich vernoemd gekregen, waarvan de meeste in Haghorst. Opvallend is dat de voormalige gemeente Diessen dus maar liefst zeven Oranjestraten telt tegen slechts één in de oude gemeente Hilvarenbeek: de Prins Hendriklaan.

Deze en andere interessante feiten over de achtergrond van de straatnamen in Baarschot, Haghorst en Diessen kunt u lezen in Hers en geens dur Diessen deel 27. Het boek is geschreven door Wil Vennix en bevat behalve een algemene inleiding over straatnaamgeving een toelichting op alle straatnamen in onze dorpen. Ook is er aandacht voor straatnamen met een knipoog: zelfgemaakte straatnaambordjes, die we vooral in Haghorst tegenkomen. Het rijk geïllustreerde boek kost slechts € 8,50.

Veel meer oude foto’s treft u op onze website www.fotostichtingdiessen.nl. Hier vindt u ook een formulier om uitgaven van de Fotostichting te bestellen. Reageren op deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413.