Deusone stopt na ruim 50 jaar

op woensdag, 22 januari 2020. Posted in Redactioneel

Deusone stopt na ruim 50 jaar

De redactie van Deusone heeft onlangs besloten om, na ruim 50 jaar, te stoppen met de digitale nieuwssite voor Diessen, Haghorst en Baarschot, www.deusone.nl.

Die site werd bijna 7 jaar geleden, in maart 2013, actief als vervolg op de tweewekelijkse papieren editie van Deusone, die gedurende ruim 43 jaar werd verspreid. In de ruim 50 jaar van haar bestaan zijn 80 vrijwilligers actief geweest als redacteur, fotograaf, illustrator, administrateur, corrector, advertentiewerver, secretaris, penningmeester en bezorgcoördinator.

Deusone stopt om diverse redenen. Het aantal  bezoekers van de site, het aantal artikelen en het aantal adverteerders zijn voortdurend afgenomen. Deusone heeft sinds een aantal jaren geen eigen redacteurs meer, die unieke inhoud zouden kunnen aanleveren en krijgt in een aantal gevallen relevante artikelen niet meer toegestuurd. Diverse organisaties en instellingen hebben vaak een eigen site. Ook zijn vrijwel alle gepubliceerde artikelen in andere media terug te vinden. Bovendien benadert de jongere generatie het nieuws op een andere manier.

De huidige (5) redactieleden; vrijwilligers, die tussen 12 en 20 jaar actief zijn voor Deusone, vinden dat zij te weinig toegevoegde waarde kunnen bieden.  

Artikelen, die worden ontvangen tot en met 31 januari 2020, zullen nog op de site worden geplaatst. Tot en met die datum kan men dus nog kopij kunt insturen via info@deusone.nl of hoofdredacteur@deusone.nl .

De site zal in principe worden opgeheven en dus niet meer beschikbaar zijn per 29.02.2020.