Diessen 1650 nieuwsbrief

op woensdag, 27 november 2019. Posted in Evenementen

Diessen 1650 nieuwsbrief

De jaaragenda begint vorm te krijgen en langzamerhand te vullen met verenigingen en organisaties die in 2020 een evenement organiseren in het kader van DIESSEN1650. Maar er is nog ruimte voor meer verenigingen.

We overleggen graag met jullie hoe we het beste het evenement kunnen steunen zoals bv met speciale bekers of vaantjes voor de (diverse) winnaars maar andere suggesties zijn natuurlijk welkom mits ze herkenbaar zijn als DIESSEN1650 ‘attributen’.

Ine Gimbrère of Henriëtte Timmermans helpen jullie daarbij graag! 

Ook begint de sponsoractie goed op gang te komen! In deze nieuwsbrief staan al veel sponsoren vermeld maar ook daar is nog volop ruimte om nieuwe logo’s toe te voegen. Is er nog geen contact geweest, zal dat de komende weken zeker nog wel gebeuren. Wij hopen op jullie aller deelname zodat we er een mooi feest van kunnen maken en ook onze jeugd en senioren speciale DIESSEN1650 activiteiten kunnen aanbieden in 2020.

Met vriendelijke groet, ook namens de werkgroep,

Het bestuur van Diessen1650

Emile Gimbrère

Gerard Ramaekers

Hein van der Sanden