Erepenning Hilvarenbeek voor Lambert van Nistelrooij

op woensdag, 08 januari 2020. Posted in Gemeente

Erepenning Hilvarenbeek voor Lambert van Nistelrooij
Op dinsdag 7 januari 2020 heeft burgemeester Harrie Nuijten om 20.30 uur tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Hilvarenbeek en gemeente Hilvarenbeek, bij café Ome Toon (Biestsestraat 38c) in Biest-Houtakker, aan de heer L.J.J. van Nistelrooij uit Hilvarenbeek de erepenning van de gemeente Hilvarenbeek uitgereikt 

Lambert van Nistelrooij (66) heeft op diverse gebieden een grote bijdrage geleverd aan de (internationale) samenleving. Hij zette zich jarenlang politiek-bestuurlijk in voor onze provincie en later voor de EU. Van 1982 tot 1991 was hij lid van de Provinciale Staten, om zich daarna vanaf 1991 als gedeputeerde sterk te maken voor onder meer de volksgezondheid, welzijn en volkshuisvesting. Bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2004 werd Lambert van Nistelrooij namens het CDA gekozen in het Europees Parlement. Tot de verkiezingen van 2019 was hij daar actief op het gebied van regionale ontwikkeling. Bij de uitvoering van deze functies was hij altijd uitgesproken “Brabander” en zette hij Diessen en Hilvarenbeek op de kaart. Niet zelden werd zijn netwerk ingezet om er lokaal voordeel mee te doen. De heer Van Nistelrooij kondigde begin 2019 aan zich niet meer herkiesbaar te stellen om ruimte te bieden aan de volgende generatie.

Naast zijn politiek-bestuurlijke carrière is de heer Van Nistelrooij ook actief in het maatschappelijke middenveld en vervult hij een aantal vrijwillige taken zoals onder meer: voormalig voorzitter Raad van Toezicht Prisma (dienstverlening aan mensen met een handicap), ere-voorzitter Knowledge4Innovation, dagelijks bestuurslid (gouverneur) European Internet Foundation, director European Energy Forum en gast-professor aan de Being Normal University (faculty System Science) in Beijing, China.

Als blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid voor zijn grote verdiensten voor de gemeente Hilvarenbeek, de provincie Noord-Brabant en Europa, ontvangt de heer Van Nistelrooij de erepenning van de gemeente Hilvarenbeek.